Aktuality

PÁLENIE JÁNSKEHO OHŇA A DEŇ DETÍ - Pozvánka

 28.06.2024

     Obec Lipníky a DHZ Lipníky Vás pozývajú dňa 29.06.2024 na PÁLENIE JÁNSKEHO OHŇA A DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční na trávnatom futbalovom ihrisku v obci Lipníky

  • Začiatok dňa detí o 15:00 hod. 
  • Skákacie hrady
  • Ukážka činnosti mladých hasičov
  • Penová show
  • Ohník na opekanie
  •  
  • Zapálenie Jánskeho ohňa o 20:00 hod.
  • Kotlíkový guľáš 
  • VýčapVážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100 Lipníky, 08212, IČO: 00690490 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Lipníky facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár