Aktuality

17.05.2024 - DEŇ MATIEK - POZVÁNKA

 15.05.2024
Pozvánka
     Kultúrna komisia, Obec Lipníky a Materská škola Lipníky

Vás pozývajú
na spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek,

ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2024 (piatok) o 16:00 hod v sále Kultúrneho domu LipníkyV programe vystúpia:

- deti Materskej školy Lipníky

- klienti Domova sociálnych služieb GiraltovceMilé mamy a staré mamy, všetky ste srdečne pozvané aj na krátke posedenie pri kávičke a koláči. Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

     Prevádzkovateľ – Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100 Lipníky, 08212, IČO: 00690490 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Lipníky facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.
1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár