Aktuality

Mesiac úcty k starším - pozvánka

 25.10.2023
Vážení dôchodcovia a jubilanti.     Obec Lipníky Vás pozýva v nedeľu 29. októbra 2023 v rámci mesiaca úcty k starším na posedenie spojené s kultúrnym programov a gratuláciou jubilantom vo veku od 60 rokov vyššie. Termín stretnutia: nedeľa 29.10.2023 o 14:30 hod.

Miesto: Sála Kultúrneho domu v Lipníkoch

Program: - vystúpenie detí MŠ Lipníky

               - do spevu, do tanca aj na počúvanie zahrá ľudová hudba

                 BEŤARE


Pre všetkých dôchodcov a jubilantov je následne pripravené občerstvenie. 


Všetci ste srdečne vítaní.     Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

     Prevádzkovateľ – Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100 Lipníky, 08212, IČO: 00690490 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Lipníky facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.
1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár