Aktuality

02.07.2023 - "Deň detí a rodiny" - Pozvánka

 29.06.2023
Milé deti, Vážení spoluobčania.


     Kultúrna komisia a Obec Lipníky Vás pozývajú dňa 02.07.2023 (nedeľa) na oslavy DŇA DETÍ A RODINY, ktoré sa uskutočnia na trávnatom futbalovom ihrisku v obci Lipníky so začiatkom o 14:00 hod.

Spolu odštartujeme veľké prázdniny.


Termín: 02.07.2023 (nedeľa) o 14:00 hod.

Program:   

  • skákací hrad,
  • súťaže,
  • ukážka hasičskej a policajnej techniky,
  • skákacie trampolíny,
  • maľovanie na tvár


Občerstvenie:   guláš, pivo, limonáda, sladká odmena


     Tešíme sa na spoločné stretnutie.


Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100 Lipníky, 08212, IČO: 00690490 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Lipníky facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.


1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár