Aktuality

"Deň detí" - pozvánka

 22.06.2022

   
 Obec Lipníky Vás srdečne pozýva 26. júna 2022 (nedeľa) o 14:30 hod. na trávnaté futbalové ihrisko v Lipníkoch na stretnutie detí a rodín pri príležitosti Dňa detí.

Po dlhšom čase máme opäť možnosť vzájomného stretnutia v prírodnom prostredí.

Pre deti sú pripravené:

  • - detské súťaže
  • - skákací hrad (Mc Queen)
  • - trampolíny
  • - ukážky hasičskej techniky a hasičská prekážková dráha
  • - ľudová hudba „Beťare“
  • - sladká odmena

a pre všetkých prítomných je pripravený guľáš.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v Kultúrnom dome v Lipníkoch.


Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100 Lipníky, 08212, IČO: 00690490 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Lipníky facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.


1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár