Aktuality

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 1. poschodia v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky (priestory reštaurácie)

 16.05.2022


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej verejnej súťaže a návrh zmluvy - zverejnené na úradnej tabuli dňa 16.05.2022:

https://www.lipniky.sk/files/2022-05-16-131902-3._Najom_rest.__schval._podmienky_OVS__vyves.16.5.22.pdf


1 2 3 4

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár