Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality

Výberové konanie na učiteľku MŠ

 16.08.2021

V zmysle zákona NR SR č. 138/ 2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12

Adresa: Materská škola Lipníky 15, 082 12

Kontakt: obeclipniky@gmail.com

                051/7482020

Kategória:  učiteľ

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo

-  úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch alebo študijných

programoch v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ, časť I. Učiteľ materskej školy – kvalifikačné predpoklady

Požadované doklady:

  • motivačný list
  •  žiadosť
  •  profesijný životopis
  •  súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru  podľa zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov
  •  doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní

Platové podmienky:

  • V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 4) 

LEN vybraný uchádzač ďalej doloží:

• fotokópie dokladov o vzdelaní ( u úspešných uchádzačov sa budú vyžadovať overené fotokópie);

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (potvrdenie žiadosti bezúhonnosť cez portál crinfo, alebo cez Okresný úrad - odbor školstva doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)

• potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k pracovnému výkonu: učiteľ MŠ (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy

• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobú určitú do 31.12.2021

Ďalšie informácie: Žiadosť s požadovanými dokladmi zaslať do 21.08.2021 na e-mail: obeclipniky@gmail.com , resp. poštou na adresu: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12.

Vybraným uchádzačom bude zaslaná pozvánka e-mailom na pracovný pohovor  25.08.2021.


Ing. Ľubomír Pankuch,starosta obce1 2 3 4

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár