Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 427)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/14 Poskytnutie dotácie na bežné výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO ... Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
292/33/2023/závodPO Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce spočívajúci prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Lipníky Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2023/12 Zhotovenie diela "Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stanislav Lazur - IMASZ Prešov
117 223.34 €
2023/11 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.6.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2023/10 Darovanie finančného príspevku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Blachotrapez s.r.o.
100 €
2023/09-1 Dodatok č. 1 k ZoD "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" - navýšenie ceny z dôvodu zmeny umiestnenia tepelných čerpadiel Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Kravec - KRAMONT
907.26 €
2023/09 Dodatok č. 1 k ZoD "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" - navýšenie ceny z dôvodu zmeny umiestnenia tepelných čerpadiel Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Kravec - KRAMONT
907.26 €
2023/08 Darovanie finančného príspevku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Máthé Marek
80 €
2023/07 Poskytnutie bezpečnostnej služby (BTS) a služby technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Kristián Keda
50 €
2023/05 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Ing. Katarína Lüttmerdingová
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2023/06 Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 22.06.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2023/04. Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
2023/04 Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi, ktorý poskytuje úrad zo štátneho rozpočtu Slovenkej republiky (§60 zák. č. 5/2004 Z.z.) na rok 2023 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
4 279.02 €
2023/03 Poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
600 €
2023/02 Ukončenie Zmluvy o dielo zo dňa 15.06.2000 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stanislav Lazur - IMASZ Prešov
0 €
2023/01 Audit účtovne závierky a overenie výročnej správy za rok 2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
500 €
2022/40 Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
0 €
2022/39 Poskytnutie preklenovacieho úveru pre projekt "Lipníky parkovisko pri MŠ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
21 998.06 €
2022/38 DODATOK 1/2023 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022/37 Dodatok č. 1 k Z.D č. 01/2022 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. arch. Ján Katuščák, autorizovaný architekt
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár