Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 405)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/34 Výkon stavebného dozoru na stavbe "Parkovisko pri MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Velebír - STAVITEĽ
480 €
2022/33 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 29 R / 2019 (projekt "Parkovisko pri MŠ Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0 €
2022/32 Prenájom časti nebytových priestorov v budove predajne a reštaurácie s.č. 99 v obci Lipníky - priestorov reštaurácie Odb.: Šalaja s. r. o.
Dod.: Obec Lipníky
210 €
2022/31 Dodatok č. 3; zvýšenie prenajatej plochy Odb.: Kočišová Michaela - MK Záhrady
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2022/30 Dodatok č. 3/2022: Zmena cenových podmienok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022/29 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 29 R/2019 - zmena ceny diela "Parkovisko pri MŠ Lipníky na pozemku KN C parc. č. 107 a KN E 1112/12 k.ú. Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
37 217.33 €
2022/28 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu - opravy a nákup ND Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2022/27 Vykonávanie prác spojených s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1 200 €
2022/26 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2022/25 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2022/24 "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lipníky (ZaD č. 1 ÚPN O Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
3 600 €
2022/23 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MK hlas, s. r. o.
64 €
2022/22 Predaj kosačky 2223 LT CMA2 Odb.: Plančár Jozef
Dod.: Obec Lipníky
260 €
2022/21 Poskytnutie NFP pre projekt "Lipníky parkovisko pri MŠ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21 998.06 €
2022/20 Dohoda na čiastkovej úhrade ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Ruttkay
500 €
2022/19 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Marcinko Jozef
500 €
2022/18 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Melegová Ľudmila
500 €
2022/17 Zriadenie vecného bremena Odb.: DEVELOP 1 s.r.o.
Dod.: Obec Lipníky
150 €
2022/16 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Majirský Jaroslav
500 €
2022/15 Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 22.06.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár