Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 413)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/02 Ukončenie Zmluvy o dielo zo dňa 15.06.2000 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stanislav Lazur - IMASZ Prešov
0 €
2023/01 Audit účtovne závierky a overenie výročnej správy za rok 2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
500 €
2022/40 Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
0 €
2022/39 Poskytnutie preklenovacieho úveru pre projekt "Lipníky parkovisko pri MŠ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
21 998.06 €
2022/38 DODATOK 1/2023 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022/37 Dodatok č. 1 k Z.D č. 01/2022 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. arch. Ján Katuščák, autorizovaný architekt
0 €
2022/36 Vykonávanie odchytu túlavých a zabehnutých psov v intraviláne a extraviláne obce Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
2022/35 Dodatok č. 4/2022 - zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
10 €
2022/34 Výkon stavebného dozoru na stavbe "Parkovisko pri MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Velebír - STAVITEĽ
480 €
2022/33 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 29 R / 2019 (projekt "Parkovisko pri MŠ Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0 €
2022/32 Prenájom časti nebytových priestorov v budove predajne a reštaurácie s.č. 99 v obci Lipníky - priestorov reštaurácie Odb.: Šalaja s. r. o.
Dod.: Obec Lipníky
210 €
2022/31 Dodatok č. 3; zvýšenie prenajatej plochy Odb.: Kočišová Michaela - MK Záhrady
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2022/30 Dodatok č. 3/2022: Zmena cenových podmienok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022/29 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 29 R/2019 - zmena ceny diela "Parkovisko pri MŠ Lipníky na pozemku KN C parc. č. 107 a KN E 1112/12 k.ú. Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
37 217.33 €
2022/28 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu - opravy a nákup ND Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2022/27 Vykonávanie prác spojených s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1 200 €
2022/26 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2022/25 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2022/24 "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lipníky (ZaD č. 1 ÚPN O Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
3 600 €
2022/23 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MK hlas, s. r. o.
64 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár