Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 453)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024/03 Dodatok k dohode o integračnom zámere - ÚPVS - Úradnes.sk podpísanej ku dňu 21.10.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
2024/02 Umiestnenie inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy - "Obec Lipníky - kanalizácia a ČOV" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská správa ciest
0 €
2024/01 Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28.02.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: JUDr. Peter Reblán, advokát
0 €
2023/33 DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2023/32 Zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie plánovanej stavby "Obec Lipníky - kanalizácia a ČOV" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
492 €
PK-11122023-02 (int.č. 2023/31) zhotovenie webovej stránky zodpovedajúceh špecifikáciám uvedeným v prílohách tejto Zmluvy, webhosting, registrácie doménových mien, doplnkové služby, spravovanie webstránky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex.digital s.r.o.
54 €
2023/30 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a overenie výročnej správy za rok 2022 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
500 €
2023/29 Dodávka a montáž fotovoltaickej technológie pre objekt MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LIPROX s. r. o.
76 588.64 €
2023/28 Poskytnúť používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2023/27 Poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2023/26 PZP pre protipovodňový vozík Odb.: Obec Lipníky
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
23.64 €
2023/25-1 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2022/17 - príloha k zmluve Odb.: DEVELOP 1 s.r.o.
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2023/25 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 2022/17 (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Odb.: DEVELOP 1 s.r.o.
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2023/24 Služby preventivára požiarnej ochrany obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Kristián Keda
150 €
2023/23 Úrazové poistenie detí MŠ, od 04.09.23 do 04.09.24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
50.80 €
2023/22 Poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky na projekt "Lipníky - vykurovanie budovy súpisné číslo 100" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
5 000 €
2023/21 Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve poistenie majetku č. 11-4-14370 (poist. TZ bud. s.č 100 - "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
16.04 €
2023/20 Prenájom nebytových priestorov - 1.poschodie v budove Predajne-Pohostinstva, súp. č. 99 v obci Lipníky Odb.: Martin Biroš ml.
Dod.: Obec Lipníky
210 €
2023/19 DODATOK č. 6 K POISTNEJ ZMLUVE č. 11-4-14370 - poistenie majetku (poist. stavby "Parkovisko pri MŠ") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
7.77 €
2023/18 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2019-61-BTR9 (projekt "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" - zmena max. výšky NFP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
74 648.26 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár