Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 462)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024/14 Zhotovenie diela "LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAZAD s.r.o.
26 776.15 €
2024/13 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 2024/07 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Kaňuch; Marek Kolčár; Ivana Kolčárová; Peter Fenič
0 €
2024/12 Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 2024/06 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Štefan Uličný; Daniela Uličná; Peter Fenič
0 €
2024/11 Nájom hrobového miesta č. A34 Odb.: Božena Kováčová
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2024/10 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2024/09 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné chr.pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2024/08 Poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zák.č. 5/2004 Z.z. na kal. rok 2024 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
4 709.05 €
2024/07 Zámena pozemkov Odb.: Ján Kaňuch; Marek Kolčár; Ivana Kolčárová; Peter Fenič
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2024/06 Darovanie pozemkov Odb.: Štefan Uličný; Daniela Uličná; Peter Fenič
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2024/03 Dodatok k dohode o integračnom zámere - ÚPVS - Úradnes.sk podpísanej ku dňu 21.10.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár