Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 442)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/25-1 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2022/17 - príloha k zmluve Odb.: DEVELOP 1 s.r.o.
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2023/25 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 2022/17 (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Odb.: DEVELOP 1 s.r.o.
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2023/24 Služby preventivára požiarnej ochrany obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Kristián Keda
150 €
2023/23 Úrazové poistenie detí MŠ, od 04.09.23 do 04.09.24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
50.80 €
2023/22 Poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky na projekt "Lipníky - vykurovanie budovy súpisné číslo 100" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
5 000 €
2023/21 Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve poistenie majetku č. 11-4-14370 (poist. TZ bud. s.č 100 - "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
16.04 €
2023/20 Prenájom nebytových priestorov - 1.poschodie v budove Predajne-Pohostinstva, súp. č. 99 v obci Lipníky Odb.: Martin Biroš ml.
Dod.: Obec Lipníky
210 €
2023/19 DODATOK č. 6 K POISTNEJ ZMLUVE č. 11-4-14370 - poistenie majetku (poist. stavby "Parkovisko pri MŠ") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
7.77 €
2023/18 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2019-61-BTR9 (projekt "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" - zmena max. výšky NFP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
74 648.26 €
2023/17 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky Odb.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nemcovce
Dod.: OBEC LIPNÍKY
200 €
2023/16 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: Obec Lipníky
200 €
2023/016 Darovanie protipovodňového vozíka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
2023/15 Výkon zdravotného dohľadu (pracovná zdravotná služba) pre zamestnancov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MaPZS s. r. o.
300 €
2023/14 Poskytnutie dotácie na bežné výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO ... Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
292/33/2023/závodPO Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku obce spočívajúci prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Lipníky Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2023/12 Zhotovenie diela "Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stanislav Lazur - IMASZ Prešov
117 223.34 €
2023/11 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.6.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2023/10 Darovanie finančného príspevku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Blachotrapez s.r.o.
100 €
2023/09-1 Dodatok č. 1 k ZoD "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" - navýšenie ceny z dôvodu zmeny umiestnenia tepelných čerpadiel Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Kravec - KRAMONT
907.26 €
2023/09 Dodatok č. 1 k ZoD "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" - navýšenie ceny z dôvodu zmeny umiestnenia tepelných čerpadiel Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Kravec - KRAMONT
907.26 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár