Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 366)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2021/28 Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2021/27 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 11-4-14370 (budova+zariad. DS) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
52.33 €
2021/26 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb(§ 12) pre obec alebo pre RO alebo PO, ktorej zriaďovateľom je obec, 3.1.22-31.3.23 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2021/24 Audit účtovnej závierky za rok 2020, overenie výročnej správy za rok 2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
500 €
2021/23 Predaj novovytvorenej parcely KN C 258/2 k.ú. Lipníky Odb.: Timko Jozef a Timková Anna
Dod.: Obec Lipníky
245 €
2021/22 Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
480 €
2021/21 Výpožička hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
2021/20 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na "Detské ihrisko v MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
4000 €
2021/19 Dodatok č. 3/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2021/18 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky Odb.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nemcovce
Dod.: Obec Lipníky
200 €
2021/17 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany
Dod.: Obec Lipníky
200 €
2021/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - OU, predĺženie platnosti programu Biznis ISDN Uni 200 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29 €
2021/15 Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 22.6.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2021/14 Poskytnutie dotácie na bežné výdavky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
2021/13 Predaj pozemku p.č. KN C 131/2 k.ú. Lipníky o výmere 84 m2 Odb.: Marián Paľa a Ing. Petra Paľová
Dod.: Obec Lipníky
420 €
2021/12 Poskytnutie služieb v súvislosti s výkonom testovania na COVID-19 v dňoch 01.04.2021 - 31.05.2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
0 €
2021/11 Poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
480 €
2021/10 Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska na rok 2021 podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
3704.45 €
2021/09 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov k SODB 2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
2021/08 Poskytnutie služieb v súvislosti s výkonom testovania na COVID-19 v dňoch 04.02.2021 - 31.03.2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár