Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 395)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/26 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2022/25 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Dod.: Obec Lipníky
500 €
2022/24 "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lipníky (ZaD č. 1 ÚPN O Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
3 600 €
2022/23 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MK hlas, s. r. o.
64 €
2022/22 Predaj kosačky 2223 LT CMA2 Odb.: Plančár Jozef
Dod.: Obec Lipníky
260 €
2022/21 Poskytnutie NFP pre projekt "Lipníky parkovisko pri MŠ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21 998.06 €
2022/20 Dohoda na čiastkovej úhrade ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Ruttkay
500 €
2022/19 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Marcinko Jozef
500 €
2022/18 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Melegová Ľudmila
500 €
2022/16 Čiastková úhrada ceny za dielo "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky" zo strany iniciátora Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Majirský Jaroslav
500 €
2022/15 Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 22.06.2020 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022/13 Poskytnutie dotácie na bežné výdavky: vnútromisijná činnosť dorastu a mládeže, práca s deťmi na detskej besiedke, výlet detskej besiedky, tábor pre deti, spevokol, Dávidová harfa, materiál... Odb.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nemcovce
Dod.: Obec Lipníky
200 €
2022/12 Realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: "Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Kravec - KRAMONT
76 686.05 €
2022/11 Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby "Chodník Lipníky Podhrabina" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Kaping Construction s. r. o.
3 000 €
2022/10 Dodatok č. 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022/09 Nájom pozemku (+ 31,5m2) Odb.: Kočišová Michaela - MK Záhrady
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2022/08 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle čl. II dohody - § 10 ods. 10 zák. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2022/07 Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska na rok 2022 podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
3 954.57 €
2022/06 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
304.80 €
2022/06 Odovzdanie stavebného objektu, ktorý bol odovzdávajúcim realizovaný, ako vyvolaná investícia stavby "I/18 Prešov - Lipníky" do vlastníctva preberajúceho (nové nasvietenie prechodu pre chodcov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská správa ciest
13 085.28 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár