Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 352)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2021/13 Predaj pozemku p.č. KN C 131/2 k.ú. Lipníky o výmere 84 m2 Odb.: Marián Paľa a Ing. Petra Paľová
Dod.: Obec Lipníky
420 €
2021/12 Poskytnutie služieb v súvislosti s výkonom testovania na COVID-19 v dňoch 01.04.2021 - 31.05.2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
0 €
2021/11 Poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
480 €
2021/10 Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska na rok 2021 podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
3704.45 €
2021/09 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov k SODB 2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
2021/08 Poskytnutie služieb v súvislosti s výkonom testovania na COVID-19 v dňoch 04.02.2021 - 31.03.2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
0 €
2021/07 Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2021/06 Zabezpečenie odberu, prepravy a ekologicky nezávadného zneškodnenia nebezpečného odpadu, kat.č. 180103 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkým z hľadiska prevencie nákazy a odpadov z testovania Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FECUPRAL, spol. s r.o.
0 €
2021/05 Dodatok č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov (zber jedlých olejov a tukov k. č. 200125) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
10 €
2021/04 Poskytnutie služieb v súvislosti s výkonom testovania na COVID-19 v dňoch 23. a 24.1.2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
2021/03 Internet pre MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.9 €
2021/02 Telefónne služby v MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.5 €
2021/01 Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
0 €
2020/26 DODATOK č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
60 €
2020/25 Prenájom nebytových priestorov Odb.: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Dod.: Obec Lipníky
4819.78 €
2020/24 Dodávka a distribúcia plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
2020/23 Audit účtovnej závierky k 31.12.2019, overenie výročnej správy za rok 2019, overenie iných skutočnosti podľa osobitných predpisov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
500 €
2020/22 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 483/2019/UZ - predĺženie splatnosti úveru Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0 €
2020/21 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb(§ 12) pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ (od 04.01.2021 do 31.12.2021) Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2020/20 Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov v teréne Odb.:
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár