Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 343)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2021/04 Poskytnutie služieb v súvislosti s výkonom testovania na COVID-19 v dňoch 23. a 24.1.2021 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
2021/03 Internet pre MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.9 €
2021/02 Telefónne služby v MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.5 €
2021/01 Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
0 €
2020/26 DODATOK č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
60 €
2020/25 Prenájom nebytových priestorov Odb.: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Dod.: Obec Lipníky
4819.78 €
2020/24 Dodávka a distribúcia plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
2020/23 Audit účtovnej závierky k 31.12.2019, overenie výročnej správy za rok 2019, overenie iných skutočnosti podľa osobitných predpisov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
500 €
2020/22 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 483/2019/UZ - predĺženie splatnosti úveru Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0 €
2020/21 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb(§ 12) pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ (od 04.01.2021 do 31.12.2021) Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Lipníky
0 €
2020/20 Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov v teréne Odb.:
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
2020/19 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany Poskytovateľa ako poradného konzultanta vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že poradenské služby pri dohľade nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa neboli poskytnuté riadne. Aj poskytnutie elektronickej platformy. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
120 €
2020/18 Príležitostné spoločné verejné obstarávanie organizované príkazníkom na dodávku tovaru - zemného plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
100 €
2020/17 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2018/SMC - zmena čl. V Lehoty plnenia záväzkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Medical Company, a. s.
0 €
2020/16 Stoly, stoličky, prep.manipulačný vozíky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEXTRA GROUP Spólka Cywilna
5709.54 €
2020/15 Vypracovanie posudku k strategickému dokumentu "Územný plán obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Pavol Gurbaľ
727 €
2020/14 príležitostné spoločné verejné obstarávanie - nákup elektrickej energie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
100 €
2020/13 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na projekt "Vybavenie kultúrneho domu hnuteľným majetkom" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
4500 €
2020/12 Dodatok č. 6 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H008 - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
2020/11 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb(§ 12) pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: OBEC LIPNÍKY
0 €

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár