Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Plastové nádoby - 120l - čierne typ 0004-3, 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
522.00 €
Pre DHZ: 2 ks kobra hadice zásahové B65 + spojka; 4 ks kobra zásahové hacice C42 + spojka; 4 ks zásahová obuv Winner Mid; 1 ks zásahová obuv Heckel veľ. 43 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Haspo.sk s.r.o.
1438.50 €
Objednávka tlačív "Potvrdenie o pobyte - bianco", 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Centrum polygrafických služieb
28.60 €
Výkon zodpovednej osoby (právny konzultant) podľa nového zákona č. 54/2019 Z.z. na základe cenovej ponuky č. CP-2019-11-WO15946-3 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
120.00 €
Pre DHZ: zásahový odev PATROL X-nápis Hasiči 1ks, zásahová prilba TYTAN HOT,okuliare,nátylník/zelená 8ks - na základe cenovej ponuky č. CPPO20190052 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
952.36 €
Odstraňovanie prekážok z toku Ladianky a jej prítokov počas III.stupňa povodňovej aktivity (vyhlásenej dňa 16.06.2019) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
2000.00 €
Inzercia v denníku Prešovský Korzár, termíny uverejnenia: 17.4.19 a 23.4.2019 - zverejnenie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
62.40 €
Prevádzkové revízie rozvodov plynu na objekte: budova OcU a KD súpisné č. 99 a budova predajne a reštaurácie súpisné č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Reviplyn s.r.o.
280.00 €
V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.04.2016 a Dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2017 - vykonanie stavebných prác na projekte "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky s využitím OZE" v rozsahu SO 01.01, SO 01.3 a SO 01.4 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RISE s.r.o.
125191.83 €
Kovový regál série PRIMO 180x100x30 5 policový, pozinkovaný - 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BERSICOMP s.r.o.
116.60 €
Objednávka plošnej inzercie - uverejnenie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
81.60 €
Realizácia projektu "Rekonštrukcia elektroinštalácie Kultúrneho domu" v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Marián Komár - Elektrofajn
4153.74 €
Zhotovenie keramických obkladov v budove MŠ a ZŠ v miestnosti: 04,09,013,016,017 v rozsahu 50 m2 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
826.40 €
Realizácia zákazky "Čistenie koryta potoka Ladianka" v rozsahu 280 m v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
1950.00 €
Materiál pre DHZ: zásahový komplet Patrol X, nápis Hasiči 3ks, prilba VULCAN CALISA - priehľadný štít -zelená 1ks, ručná rádiostanica Motorola TLKR T80 EXTREME žltá 1ks, prúdnica zásahová priama C 52 so spojková 1ks, rozdeľovač guľový 75/52-75-52 so spojkami AL 1ks, rukavice Tiffany - zásahové 2 páry Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
1336.01 €
Vytýčenie sietí pre realizáciu projektu "Lipníky - rozšírenie vodovodu" na základe Vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výkon stavebného dozora pre stavbu s názvom "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Juraj Čorej
970.00 €
Diár samosprávy 2019 - 2x Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
13.30 €
Inzercia - uverejnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
100.80 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Čierne vrecia na komunálny odpad s nápisom Fúra, 5 bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
Uverejnenie inzercie - vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
201.60 €
Plastové nádoby 120 l čierne, typ 0004-3E vrátane dopravy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
568.80 €
Objednávka tlačív priznaní k miestnym daniam Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
30.00 €
vyspravenie výtlkov - zarezanie, vybúranie, likvidácie sute, postrek, ACo8 so zhutnením (cca 300 m2 pri hrúbke 70mm) v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CBR, s.r.o.
6996.00 €
Plastový kontajner 1100 l s plochým vekom, čierny - 2 ks, plastový kontajner 1100 l s plochým vekom, žltý - 1 ks + doprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
572.40 €
Evidenčný lístok dokumentu, 20 ks - 50 bal. + poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
33.40 €
Vrecia na komunálny odpad s nápisom FÚRA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
Hlavná ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy STN EN 1176/7, počet detských ihrísk 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: E K O T E C spol. s r. o.
180.00 €
Odborná literatúra: Susedské spory pre obce; Problematika psov v obci; Rokovanie obecného zastupiteľstva (od A po Z) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SOTAC s.r.o.
140.00 €
Svetlá verejného osvetlenia - Led Street 28W, 4000K, MW 15ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1950.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Lipníky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS
800.00 €
vyčistenie kanála v časti obce Lipníky Taľka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Enermat s.r.o.
32.40 €
Projekt dopravného značenia v obci Lipníky na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 2.12.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
384.00 €
Svetlá verejného osvetlenia: 7 ks Led Street 28W, 40000K, MW, 3 ks Led Street 40W Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1300.00 €
Jednorázový Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 2x Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
100.00 €
Objednávka plošiny pre prevedenie údržby verejného osvetlenia v obci Lipníky na deň 19.11.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Radoslav OSADZUK
0.00 €
Svetlá pre verejné osvetlenie: 6 ks Led Street 28W, 400K, MW Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
780.00 €
Dodanie plastových vriec na odpad: 5 bal. červených na komunálny odpad, 1 bal. žltých, 1 bal. modrých, 1 bal. zelených Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
88.50 €
Oprava čerpadla striekačky PS12 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Potocký
170.00 €
Vypracovanie relevantnej štúdie "Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
700.00 €
Materiál pre DHZ: Savica 110 x 2,4 m so spojkami 1 ks, Hadica Pyrotex PES-R zásahová B75-20m bez sp. 1 ks, Spojka tlaková hadicová Al. B75 1 pár, Hadica Pyrotex PES-R zásahová C 52 bez sp. 1 ks, Spojka tlaková hadicová Al. C 52 1 pár, Hadica Pyrotex PES-R C 52/20m so spojkou Al 1 ks, Spojka sacia A110 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
431.00 €
dodanie 20 ks nových 120 l plastových čiernych nádob na komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Revízia elektrických inštalácii a zariadení, bleskozvodov v objektoch vo vlastníctve Obce Lipníky: Dom smútku s.č. 158, budova ZŠ a MŠ s.č. 15, budova obecného úradu a KD s.č. 100 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EkoSem Stanislav Seman
550.00 €
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (aj v elektronickej podobe) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Jozef Vida
100.00 €
Oprava vodovodu a kanalizácie v budove s.č. 99 v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
2284.35 €
Platové okná a dvere podľa cenovej ponuky č. P51598 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HESTA, spol. s r. o.
2980.90 €
odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Elektrická energie ako burzová komodita Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
157.80 €
odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Zemný plyn ako burzová komodita Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
372.59 €
Nálepky na smetné nádoby 110l a 120l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
54.00 €
Led Street 28W 4000K MW - 4ks, Led 2G11, 15W, 4500K 1950 lumenov - 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
640.00 €
OU - program Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
49.00 €
MŠ: Postelné prádlo Dalmatínec žlté 20 ks; postelné prádlo Medvedíky modré 5 ks; postelné plachty froté žlté 20 ks; postelné plachty froté modré 5 ks; 2x detský set - antialergický paplón a vankúš Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EMI - Sabinov s.r.o.
342.50 €
Harmonogram na vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu - plnofarebný, jednostranný formát A3, 160 ks; zabezpečenie a reallizácia nebezpečného odpadu 2x ročne Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
307.20 €
1. Vývoz VOK od cintorína v obci Lipníky - 1ks; 2. Pristavenie a vývoz 2 ks VOK. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.9.2015 si u Vás objednávame vypracovanie "Programu hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lipníky na roky 2016-2023" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Strategia Regio, s.r.o.
600.00 €
Na základe cenovej ponuky č. 1315/15 zo dňa 10.9.2015 - 20 ks plastových nádob na komunálny odpad, typ 0004-3, objem 120 l, farba čierna (vrátane dopravy) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Údržbárske-vodárenské práce sociálnych zariadení v KD a DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
30.00 €
E-mailový predaj Prešovského večerníka (do 31.12.2015) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
40.00 €
Tlačivá Priznaní k miestnym daniam Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
80.20 €
Programové vybavenie: Mzdová agenda Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
240.00 €
Odstránenie poruchy na kanalizačnom vedení odpadu v budove OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MP KANAL SERVIS s.r.o.
85.20 €
Vyhotovenie zmlúv v súlade s predloženými geometrickými plánmi: zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Regína Šťastná, REGIS
0.00 €
Harmonogramy na vývoz KO a SZ, plnofarebný, jednostranný formát A - 150 ks; plastové vrecia na SZ 120l, žlté - 2 bal.; jednorázové plastové vrecia na KO 120l - 2 bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
82.00 €
Predrvený asvalt na základe cenovej ponuky K11/14-01919, 60t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
0.00 €
Práce valcom na oprave MK v Obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Práce strojom JCB 4CX Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Bricon Snakov, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie programu odpadového hospodárstva na kľúč Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
135.00 €
Poskytnutnie údajov pre k. ú. Lipníky v elektronickej podobe za účelom správy dane z nehnuteľnost: zo súboru popisných infomrácií katastra nehnutľností a zo súboru geodetických infomrácií katastra nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Zástava SR, rozmer 100x150 cm Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Signo, s.r.o.
13.00 €
20 ks nádob na komunálny odpad KUKA 110 l plechové (vrátane dopravy) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FEREX, s.r.o.
487.20 €
Oprava plávajúceh podhlahy v triede ZŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAGA.STAV s.r.o.
0.00 €
Vývoz kontajnerov na separovaný zber - sklo, plasty Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
V súvislosti s mimoriadnou situáciou - žeriavnické práce - odstránenie strhnutého plechu zo strechy na budove obecného úradu (s.č. 100) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Cina - CINAD
0.00 €
Oprava strechy z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej 25.6.2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Kancír - SEKAL
0.00 €
Krovinorezy (benz.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
0.00 €
Detský stôl okrúhly 1 ks; detské stoličky 6 ks - MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BELHOLZ, s.r.o.
287.00 €
Revízia elektrickej inštalácie, revízia bleskozvodov v objekte MŠ a ZŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EKOSEM Stanislav Seman
0.00 €
Dezinfekčné služby v Dome smútku v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Katica, KMK servis-združenie DERATEX
0.00 €

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár