Obec Lipníky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výkon zodpovednej osoby (právny konzultant) podľa nového zákona č. 54/2019 Z.z. na základe cenovej ponuky č. CP-2019-11-WO15946-3 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
120.00 €
Pre DHZ: zásahový odev PATROL X-nápis Hasiči 1ks, zásahová prilba TYTAN HOT,okuliare,nátylník/zelená 8ks - na základe cenovej ponuky č. CPPO20190052 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
952.36 €
Odstraňovanie prekážok z toku Ladianky a jej prítokov počas III.stupňa povodňovej aktivity (vyhlásenej dňa 16.06.2019) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
2000.00 €
Inzercia v denníku Prešovský Korzár, termíny uverejnenia: 17.4.19 a 23.4.2019 - zverejnenie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
62.40 €
Prevádzkové revízie rozvodov plynu na objekte: budova OcU a KD súpisné č. 99 a budova predajne a reštaurácie súpisné č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Reviplyn s.r.o.
280.00 €
V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.04.2016 a Dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2017 - vykonanie stavebných prác na projekte "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky s využitím OZE" v rozsahu SO 01.01, SO 01.3 a SO 01.4 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RISE s.r.o.
125191.83 €
Kovový regál série PRIMO 180x100x30 5 policový, pozinkovaný - 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BERSICOMP s.r.o.
116.60 €
Objednávka plošnej inzercie - uverejnenie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
81.60 €
Realizácia projektu "Rekonštrukcia elektroinštalácie Kultúrneho domu" v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Marián Komár - Elektrofajn
4153.74 €
Zhotovenie keramických obkladov v budove MŠ a ZŠ v miestnosti: 04,09,013,016,017 v rozsahu 50 m2 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
826.40 €
Realizácia zákazky "Čistenie koryta potoka Ladianka" v rozsahu 280 m v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
1950.00 €
Materiál pre DHZ: zásahový komplet Patrol X, nápis Hasiči 3ks, prilba VULCAN CALISA - priehľadný štít -zelená 1ks, ručná rádiostanica Motorola TLKR T80 EXTREME žltá 1ks, prúdnica zásahová priama C 52 so spojková 1ks, rozdeľovač guľový 75/52-75-52 so spojkami AL 1ks, rukavice Tiffany - zásahové 2 páry Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
1336.01 €
Vytýčenie sietí pre realizáciu projektu "Lipníky - rozšírenie vodovodu" na základe Vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výkon stavebného dozora pre stavbu s názvom "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Juraj Čorej
970.00 €
Diár samosprávy 2019 - 2x Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
13.30 €
Inzercia - uverejnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
100.80 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Čierne vrecia na komunálny odpad s nápisom Fúra, 5 bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
Uverejnenie inzercie - vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
201.60 €
Plastové nádoby 120 l čierne, typ 0004-3E vrátane dopravy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
568.80 €
Objednávka tlačív priznaní k miestnym daniam Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
30.00 €
vyspravenie výtlkov - zarezanie, vybúranie, likvidácie sute, postrek, ACo8 so zhutnením (cca 300 m2 pri hrúbke 70mm) v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CBR, s.r.o.
6996.00 €
Plastový kontajner 1100 l s plochým vekom, čierny - 2 ks, plastový kontajner 1100 l s plochým vekom, žltý - 1 ks + doprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
572.40 €
Evidenčný lístok dokumentu, 20 ks - 50 bal. + poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
33.40 €
Vrecia na komunálny odpad s nápisom FÚRA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
Hlavná ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy STN EN 1176/7, počet detských ihrísk 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: E K O T E C spol. s r. o.
180.00 €
Odborná literatúra: Susedské spory pre obce; Problematika psov v obci; Rokovanie obecného zastupiteľstva (od A po Z) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SOTAC s.r.o.
140.00 €
Svetlá verejného osvetlenia - Led Street 28W, 4000K, MW 15ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1950.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Lipníky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS
800.00 €
vyčistenie kanála v časti obce Lipníky Taľka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Enermat s.r.o.
32.40 €
Projekt dopravného značenia v obci Lipníky na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 2.12.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
384.00 €
Svetlá verejného osvetlenia: 7 ks Led Street 28W, 40000K, MW, 3 ks Led Street 40W Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1300.00 €
Jednorázový Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 2x Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
100.00 €
Objednávka plošiny pre prevedenie údržby verejného osvetlenia v obci Lipníky na deň 19.11.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Radoslav OSADZUK
0.00 €
Svetlá pre verejné osvetlenie: 6 ks Led Street 28W, 400K, MW Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
780.00 €
Dodanie plastových vriec na odpad: 5 bal. červených na komunálny odpad, 1 bal. žltých, 1 bal. modrých, 1 bal. zelených Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
88.50 €
Oprava čerpadla striekačky PS12 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Potocký
170.00 €
Vypracovanie relevantnej štúdie "Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
700.00 €
Materiál pre DHZ: Savica 110 x 2,4 m so spojkami 1 ks, Hadica Pyrotex PES-R zásahová B75-20m bez sp. 1 ks, Spojka tlaková hadicová Al. B75 1 pár, Hadica Pyrotex PES-R zásahová C 52 bez sp. 1 ks, Spojka tlaková hadicová Al. C 52 1 pár, Hadica Pyrotex PES-R C 52/20m so spojkou Al 1 ks, Spojka sacia A110 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
431.00 €
dodanie 20 ks nových 120 l plastových čiernych nádob na komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Revízia elektrických inštalácii a zariadení, bleskozvodov v objektoch vo vlastníctve Obce Lipníky: Dom smútku s.č. 158, budova ZŠ a MŠ s.č. 15, budova obecného úradu a KD s.č. 100 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EkoSem Stanislav Seman
550.00 €
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (aj v elektronickej podobe) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Jozef Vida
100.00 €
Oprava vodovodu a kanalizácie v budove s.č. 99 v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
2284.35 €
Platové okná a dvere podľa cenovej ponuky č. P51598 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HESTA, spol. s r. o.
2980.90 €
odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Elektrická energie ako burzová komodita Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
157.80 €
odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Zemný plyn ako burzová komodita Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
372.59 €
Nálepky na smetné nádoby 110l a 120l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
54.00 €
Led Street 28W 4000K MW - 4ks, Led 2G11, 15W, 4500K 1950 lumenov - 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
640.00 €
OU - program Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
49.00 €
MŠ: Postelné prádlo Dalmatínec žlté 20 ks; postelné prádlo Medvedíky modré 5 ks; postelné plachty froté žlté 20 ks; postelné plachty froté modré 5 ks; 2x detský set - antialergický paplón a vankúš Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EMI - Sabinov s.r.o.
342.50 €
Harmonogram na vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu - plnofarebný, jednostranný formát A3, 160 ks; zabezpečenie a reallizácia nebezpečného odpadu 2x ročne Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
307.20 €
1. Vývoz VOK od cintorína v obci Lipníky - 1ks; 2. Pristavenie a vývoz 2 ks VOK. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.9.2015 si u Vás objednávame vypracovanie "Programu hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lipníky na roky 2016-2023" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Strategia Regio, s.r.o.
600.00 €
Na základe cenovej ponuky č. 1315/15 zo dňa 10.9.2015 - 20 ks plastových nádob na komunálny odpad, typ 0004-3, objem 120 l, farba čierna (vrátane dopravy) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Údržbárske-vodárenské práce sociálnych zariadení v KD a DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
30.00 €
E-mailový predaj Prešovského večerníka (do 31.12.2015) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
40.00 €
Tlačivá Priznaní k miestnym daniam Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
80.20 €
Programové vybavenie: Mzdová agenda Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
240.00 €
Odstránenie poruchy na kanalizačnom vedení odpadu v budove OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MP KANAL SERVIS s.r.o.
85.20 €
Vyhotovenie zmlúv v súlade s predloženými geometrickými plánmi: zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Regína Šťastná, REGIS
0.00 €
Harmonogramy na vývoz KO a SZ, plnofarebný, jednostranný formát A - 150 ks; plastové vrecia na SZ 120l, žlté - 2 bal.; jednorázové plastové vrecia na KO 120l - 2 bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
82.00 €
Predrvený asvalt na základe cenovej ponuky K11/14-01919, 60t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
0.00 €
Práce valcom na oprave MK v Obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Práce strojom JCB 4CX Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Bricon Snakov, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie programu odpadového hospodárstva na kľúč Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
135.00 €
Poskytnutnie údajov pre k. ú. Lipníky v elektronickej podobe za účelom správy dane z nehnuteľnost: zo súboru popisných infomrácií katastra nehnutľností a zo súboru geodetických infomrácií katastra nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Zástava SR, rozmer 100x150 cm Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Signo, s.r.o.
13.00 €
20 ks nádob na komunálny odpad KUKA 110 l plechové (vrátane dopravy) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FEREX, s.r.o.
487.20 €
Oprava plávajúceh podhlahy v triede ZŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAGA.STAV s.r.o.
0.00 €
Vývoz kontajnerov na separovaný zber - sklo, plasty Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
V súvislosti s mimoriadnou situáciou - žeriavnické práce - odstránenie strhnutého plechu zo strechy na budove obecného úradu (s.č. 100) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Cina - CINAD
0.00 €
Oprava strechy z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej 25.6.2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Kancír - SEKAL
0.00 €
Krovinorezy (benz.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
0.00 €
Detský stôl okrúhly 1 ks; detské stoličky 6 ks - MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BELHOLZ, s.r.o.
287.00 €
Revízia elektrickej inštalácie, revízia bleskozvodov v objekte MŠ a ZŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EKOSEM Stanislav Seman
0.00 €
Dezinfekčné služby v Dome smútku v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Katica, KMK servis-združenie DERATEX
0.00 €

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár