Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 124)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
202402 Vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
360 €
202401 Elektronická príručka "Slobodný prístup k informáciám" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
11 €
202318 Služby vo verejnom obstarávaní pre vypracovanie PD a dodávku technolog.zariadenia, vyprac. a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk Odb.:
Dod.: TANOT s.r.o.
960 €
202317 Plastové nádoby čierne 120 l - 30 ks + doprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
774 €
202316 Realizácia projektu "Lipníky - vykurovanie budovy súpisné číslo 100" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Kravec - KRAMONT
10 634.98 €
202315 Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom "Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Lipníky", ktorý pozostáva zo 4 podprojektov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
6 950 €
202314 Vykonanie servisnej prehliadky po 2 rokoch na vozidle DAILY Cab 70C Daily 4x2, Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
250 €
202313 Pre DHZ - prúdnica DEBOLITE 150, 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
338 €
202312 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Výstavba chodníkov v obci Lipníky SO 100-00 Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MALSTATIS s.r.o.
1 800 €
202311 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Úprava tvorba modrozelenej infraštruktúry v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Gard land s.r.o.
1 800 €
202310 Zabezpečenie odbornej poradenskej činnosti v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom "Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Michal Dvorjak
5 000 €
202309 Vypracovanie nového PHSR platného do roku 2030 na základe CP z 19.6.2023 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Anna Fedoršová
550 €
202308 Zásahový odev DEVA TIGER PLUS (sklad.zásoby veľ. 176-104-100) s nápisom HASIČI LIPNÍKY v pôvodnej štandardnej verzii Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DELTA SLOVAKIA, s.r.o.
819.90 €
202307 Zemné a výkopové práce - čistenie priekopy v obci Lipníky v rozsahu max. 15 hod. (na zákl. cenovej ponuky č. 23050001 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Rado-Bager, s.r.o.
510 €
202306 Na základe predlož.CP - oprava poklopov a dlažby na chodníku popri hlavnej ceste, na 5.miestach Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter Jerga
400 €
202305 Na základe CP zo dňa 27.04.23 - pre projekt rozšírenia verej.vodovodu-novej vetvy do časti Miroľa (o dĺžke cca 340m): 1. PD pre územné konanie, termín do 15.06.23; 2. PD pre staveb.konanie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ENAU s. r. o.
3 840 €
202304 Vyhotovenie statického posudku na budovu bývalej sýpky na pozemku parcelné číslo KN C 410 k . ú. Lipníky, v obci Lipníky, okres Prešov; v troch vyhotoveniach Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Peter Sučko
400 €
202303 Spracovanie posudkov na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
60 €
202302 Uverejnenie inzerátu (vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
84 €
202301 Zriadenie a dodanie mandátneho certifikátu pre riaditeľku MŠ s platnosťou na 3 roky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Disig, a.s.
108 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár