Kontakty

Toto webové sídlo www.lipniky.sk spravuje Obec Lipníky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lipníky

Adresa:

Obec Lipníky

Obecný úrad Lipníky
Lipníky 100
082 12  Kapušany

IČO:  00690490

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 516
Rozloha: 380 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1990

Všeobecné informácie: info@lipniky.sk
Podateľňa: podatelna@lipniky.sk
Starosta: Ing. Ľubomír Pankuch, tel: +421 903 620 257, e-mail: starosta@lipniky.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@lipniky.sk

Hlavný kontrolór:    podatelna@lipniky.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 051 / 748 20 20

E-mail: sekretariat@lipniky.sk

E-mailobeclipniky@gmail.com

Kompetencie:
Obec Lipníky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lipníky je zriadený na Obecnom úrade v Kapušanoch.

Úradné hodiny Obce Lipníky: 

Pondelok   8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 8:00 – 12:00 12:30 - 13:30

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár