Profil verejného obstarávania

Obec Lipníky je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. verejným obstarávateľom a je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Lipníky
Sídlo verejného obstarávateľa: Lipníky 100, 082 12  Kapušany
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Pankuch
IČO: 00690490
DIČ: 2021302943
Bankové spojenie: SK25 0200 0000 0000 2982 4572
E-mail: obeclipniky@gmail.com; starosta@lipniky.sk
Telefón: +421-51/748 20 20
Fax: +421-51/748 20 21

Profil verejného obstarávateľa - Obec Lipníky je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

K nahliadnutiu tu:    https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6879
Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Elektronické služby

   Stránka bude otvorená v novom okne

   Úradné hodiny

   Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
   Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
   Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
   Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
   Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

   Fotogaléria

   Kalendár