Voľby a referendum

 • vedenie stáleho zoznamu voličov,
 • vydávanie voličských preukazov k určeným druhom volieb,
 • vydávanie hlasovacích preukazov k referendu,
 • voľba poštou pri voľbách do NR SR,
 • námietková kancelária – volič si môže overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať doplnenie údajov alebo    vykonanie opráv.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

sobota 16. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb 

na sobotu 30. marca 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania 
na sobotu 25. mája 2019.  Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. 
 1. informácia pre voliča
 2. informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v SJ, AJ a v jazyku národnostných menšín
 3. information for the voter
 4. členské štáty EÚ        /         EU member countries in brief
 5. určené volebné okrsky: 1
 6. určená volebná miestnosť: SÁLA KULTÚRNEHO DOMU, Lipníky 100
 7. emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   obeclipniky@gmail.com
 8. e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   obeclipniky@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár