Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Svetlá verejného osvetlenia - Led Street 28W, 4000K, MW 15ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1950.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Lipníky - rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS
800.00 €
vyčistenie kanála v časti obce Lipníky Taľka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Enermat s.r.o.
32.40 €
Projekt dopravného značenia v obci Lipníky na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 2.12.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
384.00 €
Svetlá verejného osvetlenia: 7 ks Led Street 28W, 40000K, MW, 3 ks Led Street 40W Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1300.00 €
Jednorázový Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 2x Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
100.00 €
Objednávka plošiny pre prevedenie údržby verejného osvetlenia v obci Lipníky na deň 19.11.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Radoslav OSADZUK
0.00 €
Svetlá pre verejné osvetlenie: 6 ks Led Street 28W, 400K, MW Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
780.00 €
Dodanie plastových vriec na odpad: 5 bal. červených na komunálny odpad, 1 bal. žltých, 1 bal. modrých, 1 bal. zelených Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
88.50 €
Oprava čerpadla striekačky PS12 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Potocký
170.00 €
Vypracovanie relevantnej štúdie "Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obce Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
700.00 €
Materiál pre DHZ: Savica 110 x 2,4 m so spojkami 1 ks, Hadica Pyrotex PES-R zásahová B75-20m bez sp. 1 ks, Spojka tlaková hadicová Al. B75 1 pár, Hadica Pyrotex PES-R zásahová C 52 bez sp. 1 ks, Spojka tlaková hadicová Al. C 52 1 pár, Hadica Pyrotex PES-R C 52/20m so spojkou Al 1 ks, Spojka sacia A110 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
431.00 €
dodanie 20 ks nových 120 l plastových čiernych nádob na komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Revízia elektrických inštalácii a zariadení, bleskozvodov v objektoch vo vlastníctve Obce Lipníky: Dom smútku s.č. 158, budova ZŠ a MŠ s.č. 15, budova obecného úradu a KD s.č. 100 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EkoSem Stanislav Seman
550.00 €
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (aj v elektronickej podobe) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Jozef Vida
100.00 €
Oprava vodovodu a kanalizácie v budove s.č. 99 v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
2284.35 €
Platové okná a dvere podľa cenovej ponuky č. P51598 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HESTA, spol. s r. o.
2980.90 €
odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Elektrická energie ako burzová komodita Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
157.80 €
odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Zemný plyn ako burzová komodita Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
372.59 €
Nálepky na smetné nádoby 110l a 120l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
54.00 €
Led Street 28W 4000K MW - 4ks, Led 2G11, 15W, 4500K 1950 lumenov - 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
640.00 €
OU - program Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
49.00 €
MŠ: Postelné prádlo Dalmatínec žlté 20 ks; postelné prádlo Medvedíky modré 5 ks; postelné plachty froté žlté 20 ks; postelné plachty froté modré 5 ks; 2x detský set - antialergický paplón a vankúš Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EMI - Sabinov s.r.o.
342.50 €
Harmonogram na vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu - plnofarebný, jednostranný formát A3, 160 ks; zabezpečenie a reallizácia nebezpečného odpadu 2x ročne Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
307.20 €
1. Vývoz VOK od cintorína v obci Lipníky - 1ks; 2. Pristavenie a vývoz 2 ks VOK. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.9.2015 si u Vás objednávame vypracovanie "Programu hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lipníky na roky 2016-2023" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Strategia Regio, s.r.o.
600.00 €
Na základe cenovej ponuky č. 1315/15 zo dňa 10.9.2015 - 20 ks plastových nádob na komunálny odpad, typ 0004-3, objem 120 l, farba čierna (vrátane dopravy) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Údržbárske-vodárenské práce sociálnych zariadení v KD a DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
30.00 €
E-mailový predaj Prešovského večerníka (do 31.12.2015) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
40.00 €
Tlačivá Priznaní k miestnym daniam Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
80.20 €
Programové vybavenie: Mzdová agenda Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
240.00 €
Odstránenie poruchy na kanalizačnom vedení odpadu v budove OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MP KANAL SERVIS s.r.o.
85.20 €
Vyhotovenie zmlúv v súlade s predloženými geometrickými plánmi: zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Regína Šťastná, REGIS
0.00 €
Harmonogramy na vývoz KO a SZ, plnofarebný, jednostranný formát A - 150 ks; plastové vrecia na SZ 120l, žlté - 2 bal.; jednorázové plastové vrecia na KO 120l - 2 bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
82.00 €
Predrvený asvalt na základe cenovej ponuky K11/14-01919, 60t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
0.00 €
Práce valcom na oprave MK v Obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Práce strojom JCB 4CX Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Bricon Snakov, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie programu odpadového hospodárstva na kľúč Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
135.00 €
Poskytnutnie údajov pre k. ú. Lipníky v elektronickej podobe za účelom správy dane z nehnuteľnost: zo súboru popisných infomrácií katastra nehnutľností a zo súboru geodetických infomrácií katastra nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Zástava SR, rozmer 100x150 cm Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Signo, s.r.o.
13.00 €
20 ks nádob na komunálny odpad KUKA 110 l plechové (vrátane dopravy) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FEREX, s.r.o.
487.20 €
Oprava plávajúceh podhlahy v triede ZŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAGA.STAV s.r.o.
0.00 €
Vývoz kontajnerov na separovaný zber - sklo, plasty Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
V súvislosti s mimoriadnou situáciou - žeriavnické práce - odstránenie strhnutého plechu zo strechy na budove obecného úradu (s.č. 100) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Cina - CINAD
0.00 €
Oprava strechy z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej 25.6.2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Milan Kancír - SEKAL
0.00 €
Krovinorezy (benz.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
0.00 €
Detský stôl okrúhly 1 ks; detské stoličky 6 ks - MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BELHOLZ, s.r.o.
287.00 €
Revízia elektrickej inštalácie, revízia bleskozvodov v objekte MŠ a ZŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EKOSEM Stanislav Seman
0.00 €
Dezinfekčné služby v Dome smútku v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Katica, KMK servis-združenie DERATEX
0.00 €
Stravné lístky 100 ks po 3,40 € Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Tlačivá DzN: F11 70ks, F12 70ks, F13 70ks, F14 10ks, F15 10ks, F16 2ks, F17 2ks, F18 70 ks, F19 20ks, F110 10ks, F111 10ks; P21 10ks, P22 10ks, P23 10ks, P24 5ks, P25 10ks, P26 5ks, P26 5ks, P27 5ks, P28 5ks, P29 2ks, P210 5ks, P211 5ksFO, PO Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
0.00 €
Dodávka a rozvod drvy 4-8 po miest. komunikáciách v obci, 14,69t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
0.00 €
Spracovanie geometrického plánu na vecné bremená týkajúce sa stavby s názvom "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" v Lipníkoch Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
0.00 €
Oprava miestneho rozhlasu - bezdrôtového Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0.00 €
Stravné lístky 60 ks po 3,40 € Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
207.98 €
1 ks Tangram XXL; 1 ks Puzzle-Spoznaj svoje telo; 1 ks Zamestnania; 1 ks Kútik aktivity; 1 ks Divadielko - Šašo; 1 ks Štvorstranný stojan na podlahu; 2 ks Sada masážnych loptičiek; 1 ks PlayFoam-jagavé farby (učebné pomôcky pre MŠ) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EDUCAPLAY, s.r.o.
462.45 €
6 ks lopta Max PG color; 1 ks sieťka na lopty; 2 ks Unihok - hokejka modrá; 2 ks Unihok - hokejka žltá; 2 ks Unihok - loptička,farebná Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LegalSoft s.r.o.
68.50 €
Výroba molitanových matracov a ich obtiahnutie poťahovou látkou pre Materskú školu Lipníky. Rozmer matraca: 135x55cm, hrúbka 3 cm; počet matracov: 15 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Domen Rastislav - RADO
0.00 €
Výmena okenného skla v budove MŠ, ZŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Kristian Mihok
100.00 €
Vývoz veľkokapacitného kontajnera Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FECUPRAL, spol. s r.o.
0.00 €
Stravné lístky 2012 100 ks po 3,40 € Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
340.00 €
Reinštalácia počítačového programu Kataster net Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mgr. Anton Polák
0.00 €
Oprava hojdačiek: výroba a montáž drevených sedačiek na hojdačky v areály MŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Valíček
0.00 €
Vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí v správe Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. v zmysle Vyjadrenia (potrebné k realizácii projektu s názvom "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" v k.ú. Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v zmysle Vyjadrenia (potrebné k realizácii projektu s názvom "Protipovodňová ochrana obce Lipníky" v k.ú. Lipníky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov podľa platného HCCP: 1 ks vlhkomer; 1 ks teplomer /chladný sklad +8C, +10C, +12C; 1 ks teplomer do chladnička +2C až +6C; 1 ks vpichový teplomer + 60C, +65C, +70C, +180C; 1 ks teplomer do mrazničky -18C a vydanie certifikátu o overení. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Ivan Leško GAROMA
0.00 €
Nádoby na komunálny odpad KUKA 110 l (vrátane dopravy) na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.8.2012 v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FEREX, s.r.o.
487.20 €
Oprava knoflíka bojleru a ročná kontrola plynového kotla v budove MŠ a ZŠ, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET
0.00 €
Oprava kalového čerpadla Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PUMPEG, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky 2012 po 3,30 Eur 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
333.98 €
stravné lístky 2012 po 3,30 Eur 100 ks Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
333.98 €
kamienky okrasné 16-22 0,59t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
0.00 €
ladenie klavíra nachádzajúceho sa v ZŠ Lipníky, Lipníky15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Emil Záhradnik PIANO SERVIS
0.00 €
kontrola prenosných hasiacich prístrojiv, hydrantov, hydr.hadíc Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KRIŠKO s.r.o.
0.00 €
vývoz žumpy v MŠ, ZŠ Lipníky, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
44.20 €
archivačná spona MIRON 2 - 100ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
0.00 €
HQL 125W E27 výbojky 5 ks, žiar.výb.HQI-TS 150W 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELTRA-ELMAT, s. r. o.
0.00 €
preprava osôb - hasičov DHZ Lipníky na súťaž a zo súťaže v Kapušanoch dňa 20.5.2012 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: JAVOLKO Ján
0.00 €
reprezentačné predmety s potlačou erbu obce a názvu MDD: perá 100 ks, medaily 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LIM PO s.ro.
0.00 €
oprava kosačky LT (Jonsered traktor) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Taiš Rudolf HUSQVARNA - predaj a servis
0.00 €
silon do kosačky 2,4mm 1 balenie, silon do kosačky 3,0mm 1 balenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIKTÓRIA HÁMOR, s.r.o.
0.00 €
preprava hasičov (DHZ Lipníky) na súťaž v Giraltovciach a späť dňa 27.4.2012 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: JAVOLKO Ján
0.00 €
Objednávka kontraktu EFEKT 7 k Zmluve o zruženej dodávke elektriny č. 5100261565S/2011 - variant kontraktu EFEKT 7 s viazanosťou do 31.12.2014 (zľava 12%) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Obnova dát Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
10.00 €
Diagnostika na kopírovacom stroji CANON NP 6012 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Vladislav Šulik, COPY a PC SERVIS
0.00 €
Vývoz veľkokapacitného kontajnera (umiestnený pri cintoríne) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FECUPRAL, spol. s r.o.
0.00 €
Dodávka 2 ks veľkokapacitných kontajnerov na odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Stravné lístky 2012 - 100 ks po 3,30 € Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
330.00 €
Publikáciu: Verejné obstarávanie - základné dielo Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VERLAG DASHOFER
142.80 €
Odhŕňanie snehu po miestnych komunikáciách v obci Lipníky a verejného priestranstva Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
0.00 €
Stravné lístky 2012 - 100 ks po 3,30 € Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
330.00 €
Dezinfekčné služby v Dome smútku v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Katica, KMK servis-združenie DERATEX
50.00 €
DEB AROMATERAPY 1l mydlo vo forme peny v počte 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CLEAN - ED s. r. o.
29.00 €

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár