Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 110)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
202306 Na základe predlož.CP - oprava poklopov a dlažby na chodníku popri hlavnej ceste, na 5.miestach Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter Jerga
400 €
202305 Na základe CP zo dňa 27.04.23 - pre projekt rozšírenia verej.vodovodu-novej vetvy do časti Miroľa (o dĺžke cca 340m): 1. PD pre územné konanie, termín do 15.06.23; 2. PD pre staveb.konanie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ENAU s. r. o.
3 840 €
202304 Vyhotovenie statického posudku na budovu bývalej sýpky na pozemku parcelné číslo KN C 410 k . ú. Lipníky, v obci Lipníky, okres Prešov; v troch vyhotoveniach Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Peter Sučko
400 €
202303 Spracovanie posudkov na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
60 €
202302 Uverejnenie inzerátu (vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
84 €
202301 Zriadenie a dodanie mandátneho certifikátu pre riaditeľku MŠ s platnosťou na 3 roky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Disig, a.s.
108 €
202300 Komplexné služby vo verejnom obstarávaní pre zákazku s názvom "Lipníky-rozšírenie verejného vodovodu" na základe CP č. CN20230003 zo dňa 18.01.2023 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TANOT s.r.o.
1 920 €
202216 Dodávka a montáž hliníkových žalúzií a vertikálnych podľa CP č. 20221004 z 12.10.22, dodávka a montáž hliníkových žalúzií do kancelárií podľa CP č. 20221006 z 12.10.22 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Štefan Michňák
593.51 €
202214 Hlinikový profil 100x50 mm, do dĺžky 3m, vrátane rezu pod uhlom a krytky, výkopové práce, vrátane betonáže Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Selep, s.r.o.
907.20 €
202213 Realizácia projektu "Lipníky - dopravné značenie" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Selep, s.r.o.
6 167.04 €
202212 3 ks - stožiar EUROMAST Eco 6m-S, po 1 ks zástav s karabinkami (SR, EU, obecná, čierna o rozmeroch 100 x 150 cm), doprava stožiarov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: 2U spol. s r.o.
1 446.60 €
202211 Programovanie hasičských rádiostaníc MOTOROLA osadených vo vozidle Iveco Daily v počte 6 + 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Jaroslav Šechný - PROTRONIC
23 €
202210 Na základe cenovej ponuky PON2022073 náhradné diely na čerpadlo PS 12 (obežné koleso M98, hriadeľ ložisko, tesniaca šnúra, unášač 4-dierový, štarter S1203 reduktor SKU:STAR1, telomer, ... Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PS12 Group s.r.o.
527 €
202209 Pre DHZO Lipníky - zásahové rukavice Holík Karla 4 páry Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DELTA SLOVAKIA, s.r.o.
359.60 €
202208 Pre DHZO Lipníky - zásahový odev Patriot (skladové zásoby) veľk. 176-112-100 - 1 ks a veľk. 188-096-094 - 1 ks, zásahová obuv Haix Eagle Fire (sklad.zásoby) - veľk. 42 - 1 ks, veľk. 44,5 - 1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DELTA SLOVAKIA, s.r.o.
2 009.76 €
2022/07 Dodávka a montáž plastového okna v budove predajne a reštaurácie vrátane úpravy otvoru - podmurovanie, na základe cenovej ponuky č. MH45077/59S zo dňa 8.6.22 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
1 318.33 €
2022/06 4 ks solárnych svetiel pre verejné osvetlenie RIVAL 60W Odb.: OBEC LIPNÍKY
Dod.: BONA VIA, s.r.o.
920 €
2022/05 Inzercia - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebyt. priestorov 1. posch. v budove predajne a reštaurácie s.č. 99 v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
84.82 €
2022/04 Revízie el. inštalácií, el. zariadení a bleskozvodov (okrem DS) v budove OcÚ, DS, predajne a reštaurácie, MŠ a šatní Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MM stav, s.r.o., stavebná činnosť
1 320 €
2022/03 Školské tlačivá pre MŠ - 10 ks Osvedčenie o získani predprimárneho vzdelania, 1 ks ranný filter, 1 ks Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
20 €
Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár