Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
VO, OU - vyúčtovanie elektriny za 1/2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
517.96 €
Prenájom vodného toku Ladianka za rok 2019 na základe zmluvy č. 466/2010 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.03 €
Za inštalatérske práce v MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dominik Eliaš - inštalatér
350.00 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2019 - v19.01. (PU,FA,IM,EO) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
126.96 €
ŠJ - potraviny: 30 ks vajíčka L, 10 kg múka výberová 1kg, 10 kg múka OO EXTRA 1kg, 10 ks ryža guľatá 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.80 €
Za dodaný materiál: odhrňovač snehu M1, drva 4-8 2,35t, rozvoz poskypového materiálu, skrutky, podložky, hmoždinky,krycie fólie, farba PRIMALEX PLUS 7,5kg, podložka perová Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
78.95 €
Za dodávku a distribúciu elektriny 2/19 (2 odb.miesta) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
203.46 €
Za dodávku a distribúciu elektriny 2/19 (4 odb.miesta) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
111.33 €
Za dodávku a distribúciu plynu 2/19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
545.35 €
Za revízie plynovodu v MŠ vrátane dopravných nákladov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MART SYSTEM s.r.o.
60.24 €
Za riadenie projektu - externý manažment za mesiac 1/2019 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
660.00 €
ŠJ - potraviny: 60 ks UHT mlieko RAJO 3,5% 1l; 36 ks BREJKY RAJO mlieko 1,5% 250ml neochutené; 20 ks jogurt RAJO PROBIA biela 135g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
7.44 €
OU, MŠ - telefónne služby za 1/19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.61 €
Za výkon zodpovednej osoby za 2/2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
4 ks kovový regál PRIMO 180x100x30 5 policový + doprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BERSICOMP s.r.o.
116.60 €
Prenájom za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
58.95 €
Poistenie majetku za obdobie: 20.1.2019 - 31.3.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
153.49 €
Odmeny výkonným umelom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: rok 2019, verejný rozhlas Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVGRAM
115.20 €
Odpad - vývoz zmesového komunálneho odpadu za 1/2019, 3,96t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
371.47 €
Odpad - vývoz NO 1/2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Prenájom rohože 31.12.18-27.01.19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
126.31 €
Potraviny pre ŠJ: jablko 3,42 kg; jablkovo-jahodová šťava 100% 2,2 l ; záhradná zmes pyré 0,92kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.48 €
Potraviny pre ŠJ: jablko 1,98 kg, jablkovo-jahodová šťava 100% 200 ml. 5 ks, záhradná zmes pyré 115g 0,69 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.41 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívne správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR - rozhlas Lipníky r. 2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Prenájom 1.1.19 - 31.12.19 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
146.70 €
OU,MŠ,DS -voda 6.10.18-7.1.19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
73.76 €
Za podlahárske práce: soklik 3x3cm 83bm, nalepenie soklikov 83bm Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dušan Bača
197.21 €
Poistenie majetku od 01.01.2019 - 31.03.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
8.48 €
Update programového vybavenia MZDY, HDÚ - v19.01. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
66.72 €
Kreslo FLIN 1+1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: B2B Partner s.r.o.
177.60 €
Za vykonané stavebné práce na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, zo dňa 06.07.2018 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
5390.05 €
Za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" na základe Mandátnej zmluvy č. 5/2017 zo dňa 21.03.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Karol Petz
2620.00 €
Elektrina 1/19 - VO, OU Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
203.69 €
Elektrina 1/19 - dom smútku, VO Podhrabina, ihrisko, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
111.38 €
OU, MŠ, OU s.č. 99 - plyn 1/19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAGNA ENERGIA a.s.
545.35 €
Nájom pozemku na rok 2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
19.89 €
Za výkon zodpovednej osoby za 12/2018 pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
OU/SU - nájom a energiu za rok 2018 na základe rozpočtu stavebnej úradovne Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
53.06 €
Odpad - za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 4.Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
9.60 €
Zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup zemného plynu na základe Príkaznej zmluvy č. 06/SP/2018/PL Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
100.00 €
Zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup elektrickej energie na základe Príkaznej zmluvy č. 10/SP/2018/EL Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
100.00 €
MŠ - vyúčtovanie elektriny za 1 - 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-27.24 €
Ihrisko - vyúčtovanie EE za 1 - 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-25.35 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.70 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
54.38 €
DS - vyúčtovanie EE za 1 - 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
3.18 €
VO Podhrabina - vyúčtovanie EE za 1 - 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
55.35 €
OU s.č. 99 - vyúčtovanie plynu za 1-12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-261.74 €
MŠ - vyúčtovanie plynu za 1 - 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
232.75 €
OU/KD - vyúčtovanie plynu za 1-12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
279.52 €
Za vykonávanie činnosť BOZP -BTS a PO pre Obec -OcÚ, MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z.z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy za IV.Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
117.00 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
61.30 €
Za: rozvoz posypového materiálu po obci 2x, rukavice Palawan winter 1ks, drva 4-8 6,2t, koleno PVC 125/87 1ks, rúra kanalizačná PVC 125x3,2x1000 1ks, rúra kanalizačná PVC 125x3,2x2000 1ks, sťahovcia páska 4,8x400 20ks, rukavice zimné pracovné Wurth žlté 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
150.00 €
oprava nájazdov na chodníku a predĺženie kanalizácie v časti Taľka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
4672.34 €
Za riadenie projektu - externý manažment za 12/2018 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
204.00 €
OU - prenájom rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Za vykonanie audítorských služieb za účtovné obdobie 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
500.00 €
Odpad - vývoz zmesového komunálneho odpadu za 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
188.18 €
Odpad - vývoz nebezpečného odpadu za 12/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
OU, MŠ - telefónne služby 12/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.16 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
70.47 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
75.24 €
Za verejné obstarávanie poistných služieb na základe príkaznej zmluvy č. 2/VO/06/2018/POI Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Združenie miest a obcí Žitného ostrova
20.00 €
3 ks laserový toner HP CF283A kompatibil, 2 ks laserový toner HP CE285A/CRG725 kompatibil 1,6k Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Daniela Gerlašinská - DANger
54.00 €
Za opravu hasičského čerpadla PPS 12 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Potocký
200.00 €
Za vykonané stavebné práce na základe objednávky č. 201811 - zhotovenie keramických obkladov na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
991.68 €
Za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo z 06.07.2018 na projekte "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
62205.06 €
DHZ - hadica Pyrotex PES-R zásahová C 52 so sp. Al. 20m, 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
130.00 €
Poradenská pomoc za 4.Q 2018 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
58.16 €
Update programu "Cintorín" - 1.66 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EXCO-HN s.r.o.
60.00 €
Dodanie a nastavenie zariadenie TP-Link, 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Palkó
51.60 €
OU - prenájom rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Za vykonané práce montážnou plošinou s obsluhou pri montáží vianočných ozdôb v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LC SPOL, s.r.o.
142.32 €
Za vykonané maliarske práce v MŠ Lipníky (540 m2 biely náter, 15 zárubní, aktiv.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TEUG+, s.r.o.
695.00 €
OU - predplatné - ročný prístup od 10.12.18 do 9.12.19 "Verejná správa SR" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
0.00 €
Za riadenie projektu - externý manažment za 11/2018 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
414.00 €
SÚ - správne poplatky za obdobie od 01.09.2018 do 30.11.2018 vo výške 100% za rozhodnutia vydané SÚ v Kapušanoch Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
265.00 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
57.48 €
OU - za čistenie obrusov,utierok a uterákov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
17.15 €
Práce na stavbe "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" v zmysle ZoD č. 6R/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
19639.02 €
Za čistenie potoka Ladianka v rozsahu 280m v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
1950.00 €
OU, MŠ - telefón 11/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Predplatné za "Obecné noviny" rok 2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
88.40 €
Odpad - vývoz zmesového komunálneho odpadu za 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
391.61 €
Odpad - vývoz nebezpečného odpadu za 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Odpad - vývoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 11/2018, kód odpadu 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
355.33 €
OU - kancelárske potreby a spotrebný materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
211.78 €
ŠJ - dodané hospodárske tlačivá a spotrebný materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
27.85 €
MŠ - školské, kancelárske potreby a spotrebný materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
209.53 €
MŠ - školské potreby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
244.05 €
OU - za výkon zodpovednej osoby za 12/2018 na základe zmluvy č. ZO/2018A15946 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Juraj Čorej
970.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
156.10 €
OU - stravné lístky 150ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
576.84 €
OU - inzercia (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
48.00 €
OU - inzercia (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
81.60 €
ŠJ - potraviny: jogurt čokoládový 150g 20ks, maslo čerstvé 125g 40ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
54.36 €
OU - poistenie majetku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
68.25 €
ŠJ - potraviny: hrušky (7 porcií) 1,12kg, jablkovo-višňová šťava 100% 200 ml (7 porcií) 1,4l, jablko (7 porcií) 1,26kg, broskyňové pyré 115g (7 porcií) 0,81kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.55 €
ŠJ - potraviny: hruška (14 porcií) 2,24kg, jablkovo-višňová šťava 100% 200ml (14 porcií) 2,8l, jablko (14 porcií) 2,52kg, broskyňové pyré 115g (14 porcií) 1,61kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.51 €
OU - rúra betónová s pat.50/100/58 - 1ks, doprava - vývoz manitou 1ks, rukavice RTEPO7,8,9,10 čierne 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
43.20 €
OU - prenájom rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
42.81 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
50.33 €
Za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo z 06.07.2018 na projekte "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
54286.01 €
VO - elektrina 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
VO Podhrabina - elektrina 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
OU/KD - elektrina 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
Ihrisko - elektrina 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
DS - elektrina 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
MŠ - elektrina 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
MŠ - plyn 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
OU/KD - plyn 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
OU/99 - plyn 11/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Predplatné ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard od 01.01.19 do 01.12.19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
0.00 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
50.08 €
Členské na rok 2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
82.16 €
Poplatok za seminár "Správa registratúry školy" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Asociácia správcov registratúry
0.00 €
Za práce pri výmene osvetlenia v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LC SPOL, s.r.o.
1440.00 €
Odpad - vývoz nebezpečného odpadu za 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Odpad - vývoz zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
207.93 €
Za ročný licenčný poplatok programu Kataster 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
34.00 €
Za práce na stavbe "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" v zmysle ZoD č. 6R/2016 a súpisu vykonaných prác Odb.: Obec Lipníky
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
63695.64 €
Externý manažment za mesiac 10/2018 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.03.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
564.00 €
Za výkon zodpovednej osoby za 11/2018 na základe zmluvy č. ZO/2018A15946 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
OU,MŠ - telefónne služby za 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
ŠJ - potraviny: hruška 1,8kg, jablkovo-višňová šťava 100% 2l, jablko 1,44 kg, záhradná zmes pyré 115g 0,92 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.35 €
ŠJ - potraviny: hruška 1,44kg, jabĺkovo-višňová šťava 100% 1,6l, jablko 1,44kg, záhradná zmes pyré 115g 0,92 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
9.66 €
ŠJ - potraviny: jogurt čokoládový 150g 20ks, hrášok v slanom náleve 200g 10ks, výživa jablková 190g 12ks, tyčinka MUSLI lesné ovocie v jog.. 30g 32ks, nápoj Drobček dojčenská voda 2l 24ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
37.92 €
ŠJ - potraviny: petržlen 2,8kg, zeler 2,5kg, kaleráb 5ks, mrkva 5kg, citróny II.tr. 2,3kg, cibuľa 5kg, zemiaky neskoré konz. neprané 20kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
28.72 €
ŠJ - potraviny Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
97.83 €
Za autobusovú dopravu na trse Lipníky - Krosno (PL) a späť dňa 17.10.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
260.00 €
Poistenie majetku od 4.12.2018 do 3.12.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
274.68 €
Za dodaný elektromontážny materiál a vykonané elektromontážne práce na zákazke: "Rekonštrukcia elektroinštalácie Kultúrneho domu v obci Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Marián Komár - Elektrofajn
4182.85 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre OcÚ, MŠ a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy za III. Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
117.00 €
ŠJ - potraviny: UHT mlieko RAJO 1,5% 1l - 60 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
4.20 €
Za poradenskú pomoc za III.Q 2018 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
MŠ - náradie pre deti: fúrik červený kovový, fúrik zelený kovový, hrabličky Herrison 9 zubé, 90cm - 3 ks, hrable na lístie modré - 2 ks, detská lopata červená, detská lopata modrá, drevený pestrofarebný štipec na poznámky, detská metla červená - 2 ks, platba za dobierku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ORIGINAL TRADE s.r.o.
64.35 €
Odpad - za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 3.Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
9.60 €
OU/KD -vyúčtovanie elektriny za 9/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
23.19 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 9/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-2.94 €
Za dodanie projektu dočasného dopravného značenia na zákazke "Lipníky - výmena svietidiel VO" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Štefan Krištof - SK PROJEKT
130.00 €
Za vykonané inštalatérske práce v budove Obecného úradu a Dome smútku v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dominik Eliaš - inštalatér
220.00 €
Za prenájom rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
VO - elektrina 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
VO Podhrabina - elektrina 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
OU/KD - elektrina 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
Ihrisko - elektrina 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
DS - elektrina 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
MŠ - elektrina 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
MŠ - plyn 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
OU/KD - plyn 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
OU/99 - plyn 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Za uverejnenie inzercie v denníku Korzár dňa 8. a 9.10.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
81.60 €
Za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo z 06.07.2018 "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PehAES a.s.
101456.71 €
Za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" na základe Mandátnej zmluvy č. 5/2017 zo dňa 21.3.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Karol Petz
2280.00 €
Za uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku v dňoch 8. a 9.10.18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
48.00 €
Drva 0/4 20t, doprava nákl./výkl. 2ks, práca s nakladačom MANITU 6hod., meter zvinovací 3m, CEMIX lepidlo flex. 25kg na dlažbu 085 3ks, kotúč diamantový 125mm 1ks, ceruza mur.175mm 1ks, kefa drôtená 2ks, silikón neutrálny 310ml 1ks, práca s nakladačom MANITU 0,4 hod., drva 4-8 0,8t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
404.96 €
Za mzdy a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.5.18 do 31.8.18 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentovi Stavebného úradu od 1.4.18 do 31.8.18 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
DS,MŠ,OU - za odber vody od 14.7.18 do 5.10.18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
96.20 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
49.88 €
OU,MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Poradenská pomoc za I.Q 2018 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
168.69 €
Potraviny pre ŠJ: petržlen 2kg, cibuľa 5kg, mrkva 5kg, kaleráb 6ks, zelér 2,2kg, zemiaky neskoré konz.neprané 20kg, karfiol 1ks, jablká červené II.tr. 5,2kg, cesnak 1,1kg, citróny II.tr. 1,5kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
32.38 €
Vývoz nebezpečného odpadu, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 9/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
372.77 €
Za odvod a likvidáciu odpadu z VKK, 2,4t, kód odpadu: 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
288.46 €
Za správne poplatky za obdobie od 01.01.2018 do 31.08.2018 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013: stavebné povolenia 5ks, kolaudačné rozhodnutie 6ks, iné 6ks, výrub 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
855.00 €
Potraviny pre ŠJ: múka výberová 10kg, múka 00 extra 9kg, ryža guľatá 10kg, soľ 12kg, nápoj Drobček dojčenská voda 2l 12ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
23.77 €
Vymývateľná dlažba 400x400x18mm 10ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Matúš Lacko - Prodlažba
22.80 €
Stravné lístky v cene 3,80€, 150ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
576.84 €
Potraviny pre ŠJ: broskyňa (12 porcií) 2,16kg, jablkovo-broskyňová šťava 100% (12 porcií) 2,4l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.85 €
Potraviny pre ŠJ: broskyne (6 porcií) 1,08kg, jablkovo-broskyňová šťava 100% 200ml (6 porcií) 1,2l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.08 €
Za pranie a žehlenie uterákov,utierok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
8.70 €
Projekt "Lipníky-Rozšírenie vodovodu" - piesok 36t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Pieskoveň Nemcovce Ing.Jozef Pavuk
224.64 €
Projekt "Lipníky-Rozšírenie vodovodu" - výkopové a zásypové práce Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Enermat s.r.o.
1310.40 €
Projekt "Lipníky-Rozšírenie vovododu" - dovoz piesku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Slávik
86.40 €
MŠ - triedna kniha pre MŠ a špeciálne MŠ 3ks, evidencia dochádzky detí MŠ 3ks, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie 20ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
15.95 €
Prenájom rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko RAJO 1,5% 1l 60ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
4.20 €
Vyúčtovanie elektriny za 8/18, odb.miesto verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-19.93 €
Vyúčtovanie elektriny za 8/18, odb.miesto OU/KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-6.33 €
Poistenie majetku, od 25.10.18-24.4.19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
46.93 €
kotúč na žel 2ks, vrtáky 4-4,5 1ks, nit trhací 4/8 16ks, sťahovacia páska 4,8x400 50ks, olej STIHL 0,1l 2T 2ks, olej STIHL 1l 2T 1ks, krížik 0,20 na obklad 1ks, CEMIX lepidlo štandard 25kg 025 1ks, piesok štrk 0-16 0,34t, cement 325 II/R 25kg 0,25q, doprava nákl./výkl. 1ks, CEMIX lepidlo flex. 25kg na dlažbu 085 8ks, kotúč diamantový 125mm 2ks, penetrak SAD 2802 3l 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
112.93 €
Vyúčtovanie elektriny za 7/18, odb.miesto OU/KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-14.29 €
Vyúčtovanie elektriny za 7/18, odb.miesto verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-49.79 €
Za dodávku elektrickej energie, odb.miesto verejné osvetlenie, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
Za dodávku elektrickej energie, odb.miesto verejné osvetlenie Podhrabina, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
Za dodávku elektrickej energie, odb.miesto OU/KD, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
Za dodávku elektrickej energie, odb.miesto ihrisko, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
Za dodávku elektrickej energie, odberné miesto DS, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
Za dodávku elektrickej energie, odberné miesto MŠ, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
Za dodávku plynu, odberné miesto MŠ, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
Za dodávku plynu, odberné miesto OU/KD, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
Za dodávku plynu, odberné miesto budova predajne a reštaurácie, 9/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Vymývateľná dlažba 400x400x30, 11ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Matúš Lacko - Prodlažba
27.50 €
Za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
MŠ - pracovné zošity, poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
23.14 €
MŠ - plechová policová skriňa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: B2B Partner s.r.o.
301.20 €
OU, MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 8/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
187.33 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 8/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
OU - plechová policová skriňa 1950x1200x400 mm,4pol. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: B2B Partner s.r.o.
301.20 €
Oprava verejného osvetlenia - demontáž a montáž verejných svietidiel, prenájom a doprava plošiny, iný spotrebný materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivan Javolko
411.00 €
ŠJ - kalibrácia vlhkomera na vzduch, kalibrácia interiérového teplomera 2ks, kalibrácia teplomera pre chladničku, kalibrácia teplomera pre mrazničku, kalibrácia vpichového teplomera, poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Ivan Leško GAROMA
90.30 €
DHZ - pracovná bunda pánska reflexná+RP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: STOMEX, s.r.o.
40.90 €
DHZ - zásahový oblek PATROL X, nápis Haiči 3ks; prilba Calisia Vulcan- priehľadný štít 1ks, ručná rádiostanica Motorola TLKR T80 1ks, prúdnica C 52 priama so spojkou 1ks, rozdeľovať guľový BCBC so spojkami AL 1ks, rukavice Tiffany zásahové 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
1336.00 €
DHZ - čižmy čierne PVC V45,42, rukavice Latex multifit Wurth 2ks, rukavice Rblackberry 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
23.10 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK, kód odpadu 200307, 1,22t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
213.20 €
Za úkony právnej služby: odvolanie sa proti rozsudku OS v Prešove, sp.zn. 9C/189/2016, v právnej veci COOP Jednota s.d. proti Obec Lipníky, o určenie neplatnosti zrušenia dohody o urovnaní Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
234.00 €
OU - prenájom a čistenie rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Olej STIHL 1l 2T 1ks, rukavice Rblackberry 1ks, farba praktik uni 1000 biela 0,6l 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
18.00 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
46.10 €
OU,MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Za výkon zodpovednej osoby za 8/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
OU - prenájom a čistenie rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK, kód odpadu 200307, 1,46t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
223.62 €
Vývoz odpadov - nebezpečný odpad, 2018/7 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 7/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
371.56 €
OU - stravné lístky 150 ks po 3,80€ + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
576.84 €
Za riadenie projektu - externý manažment za mesiac 7/2018 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky", na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.03.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
462.00 €
Za vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosit budovy ZŠ a MŠ Lipníky" - úhrada v zmysle ZoD časť 2. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AIP projekt, s.r.o.
1860.00 €
Za dodanie: 2ks súpisné čísla, vstupná tabuľa jednostranná, 2ks baner s výročím, tabuľa na cintorín, 4ks tabule zákazové Odb.: Obec Lipníky
Dod.: LIM PO s.ro.
416.30 €
Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie: II.Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 6/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-61.76 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny za 6/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-4.89 €
OU,MŠ,DS - vodné za obdobie 18.4.18 - 13.7.18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
125.06 €
Za inzerciu - vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
100.80 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre OU,MŠ a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z.z. na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1, za II.Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za mzdy a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.5.2018 do 31.8.2018 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentovi Stavebného úradu od 1.5.2018 do 31.8.2018 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
OU - doplnkové služby pre www.lipniky.sk Odb.: Obec Lipníky
Dod.: wbx, s.r.o.
14.40 €
Poradenská pomoc za II.Q 2018 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
48.30 €
OU,MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.40 €
OU - plyn 7/18, bud. súp.č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Za riadenie projektu - externý manažment za mesiac 6/2018 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky", na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.03.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
420.00 €
Za výkon zodpovednej osoby za 7/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 6/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
188.18 €
Vývoz odpadov - nebezpečný odpad, 2018/6 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
MŠ - školské pomôcky: CUTS set, Magpad 4ks, Magpad mini 2ks, Správné chování k životnímu prostředí Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BENJAMÍN s.r.o.
270.48 €
Mimoriadne členské na rok 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
489.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
161.69 €
OU, MŠ - kontrola prenos. hasiacich prístrojov a hydrantov,cestovné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ladislav KRIŠKO
43.70 €
OU - prenájom a čistenie rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Za odvod a likvidáciu odpadu z VKK, kód odpadu 200307, 2,06t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
249.68 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny za 5/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-11.19 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 5/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-46.08 €
Nákup materiálu: tyč závitová Zn 8 2ks, matica M8 Zn 12ks, podložka pod nity 8,4 6ks, unášač brúsneho papiera 125mm, brúsny papier 125mm,suchý zips 12ks, bity, brusné plátno 3ks, cement 325 II/R 25kg 0,25q, tyž závitová Zn 10 3ks, podložka široká 10/11 Z 4ks, matica M10 Zn 14ks, vrták 2-2,5, farba BALAKRYL lazúra DIXOL 0,7l vodou ried. 2ks, štetec 2", skrutka podst.6x80 ZN 4ks, podložka pod nity 8,4 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
29.99 €
Za riadenie projektu - externý manažment za mesiac 5/2018 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky", na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.03.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
240.00 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
46.10 €
Za vyjadrenia o existencii PTZ na stavebné akcie "Lipníky-rozšírenie vodovodu" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
13.00 €
Plastové nádoby 120 l čierne na komunálny odpad, 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
568.80 €
Vývoz odpadov - nebezpečný odpad, 2018/5 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 5/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
370.86 €
Za výkon zodpovednej osoby za 6/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
OU,MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
OU - doplatok na rok 2018 na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
20.80 €
Za dodané vrecia na komunálny odpad vrátane zneškodnenia odpadu z vriec, 75ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
OU - CD Posledná rozlúčka - smútočné piesne Odb.: Obec Lipníky
Dod.: All Music Service s.r.o.
12.00 €
VO - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
VO Podhrabina - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
OU/KD - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
Ihrisko - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
Dom smútku - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
MŠ - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
MŠ - plyn 6/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
OU - plyn 6/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
OU - plyn 6/18, bud. súp.č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
152.89 €
Potraviny pre ŠJ: hruška 1,35kg (9 porcií), broskyňové pyré 18 porcií, jablko 1,53 kg (9 porcií) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
9.49 €
Potraviny pre ŠJ: hruška 2,25 kg, broskyňové peré 1,725kg, jablko 2,38 kg, broskyňové pyré 1,61kg (program "Školské ovocie") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.59 €
Potraviny pre ŠJ: mrkva 5 kg, petržlen 1,6 kg, zeler 1,2 kg, kaleráb 4ks, citróny II.tr. 1,5 kg, reďkovka červená 1kg, jablká červené II.tr. 5,2kg, kapusta červená 4,3kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.24 €
VO - svetlá CLE 16-28W 4000K 18 ks, svetlá CL 17-50W 4000K 25 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
5108.40 €
OU - prenájom a čistenie rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Za predstavenie "Vichodňarske parodije" na podujatí v rámci dňa matiek Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KĽUD na divadlo i film
179.00 €
OU - riady do kuchyne KD: 10ks misa polievková 3l, nôž kuchynský 4hornošpic.záves, nôž vykosťovací, nôž na pečivo 6, nôž kuchynský 7 závesný, nôž mäsiarsky 6 vykosťovací Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Goriziana Slovakia s.r.o.
222.83 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK, kód odpadu 200307, 3,14t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
320.61 €
O - laserový toner HP, 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Daniela Gerlašinská - DANger
20.40 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko RAJO 1,5% 60ks (projekt "školské mlieko") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
4.80 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10ks, vajíčka L 30ks, ryža guľatá 10kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
18.36 €
OU - za pranie a žehlenie uterákov,obrusov,utierok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
13.50 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny za 4/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
8.57 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 4/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-25.87 €
Vývoz odpadov - nebezpečný odpad, 2018/4 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 4/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
188.28 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.77 €
nákup materiálu: tyč závitová Zn 10 2ks, vrták, olej PP90 1l, lepidlona myši, lyžica murárska, demontáž a montáž pneumatík na disk do kosačky LT, kvetináč Rato 2ks, rukavice, riedidlo C6000 1l, farba Praktik uni 2430 hned.čokol. 0,6l, štetec, matica M10 Zn 2ks, podložka široká 10/11 Zn 2ks, cement 325 II/R 25kg 0,25q, vrecia na odpad 60 l 10 ks 2balenia, vrták priem. 8 do betónu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
72.88 €
OU,MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
MŠ - plyn Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
OU - plyn 4/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
VO - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
VO Podhrabina - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
OU/KD - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
Ihrisko - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
Dom smútku - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
MŠ - elektrina 5/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
OU - plyn 5/18, bud. súp.č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
144.50 €
OU - stravné lístky 150 ks po 3,80€ + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
576.84 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 10l, vajíčka L 30ks, múka výberová 10kg, olej Raciol 5l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.43 €
Potraviny pre ŠJ: cibuľa 5kg, mrkva 5kg, kaleráb 5ks, zeler 2,6kg, citróny II.tr. 2,4kg, zemiaky neskoré 20kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
19.69 €
Za uverejnenie inzercie v denníku Korzár - uverejnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
201.60 €
OU - prenájom a čistenie rohože Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Za vypracovanie žiadostí na poskytnutie NFP (Podpora elektromobility) v roku 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TANOT s.r.o.
150.00 €
OU - poistenie majetku od 19.5.2018 do 19.05.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31.90 €
OU/KD, MŠ - voda za obdobie 5.1.2018 - 17.4.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
213.26 €
OU - stravné lístky 150 ks po 3,80€ + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
576.84 €
Potraviny pre ŠJ: jablko 36 porcií - 7,2kg, záhradná zmes pyré 36 porcií (projekt "školské ovocie") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.44 €
Potraviny pre ŠJ: jablká 3,22 kg, záhradná zmes pyré 115g 2,07 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
10.05 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny za 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.58 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
23.29 €
OU, MŠ - za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO, za plnenie úlohy preventivára obce Lipníky za 1. štvrťrok 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vypracovanie písomného posudku o riziku z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracoviskách, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 2.kategórie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení v z.n.p. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
157.00 €
Struna 2,7mm hranatá (do krovinorezov), 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIKTÓRIA HÁMOR, s.r.o.
96.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu z VKK, kód odpadu 200307, 1,36t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
153.27 €
Výroba šalovacích dielcov z DTD pre potreby cintorína - 10ks, oprava a spevnenie podhľadu na budove Domu smútku, výmena rozbitého okenného izolačného dvojskla na budove Domu smútku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter MICHŇÁK - OREX stolárstvo
299.88 €
Stojan na odkladanie vencov a kvetov do domu smútku, 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter MICHŇÁK - OREX stolárstvo
784.80 €
Za spracovanie ohlásení o vzniku odpadu za I.Q 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
ŠJ potraviny: cukor kryštál 10kg, hrášok v slanom náleve 200g 10ks, vajíčka L 30ks, ryža guľatá 10kg, olej slnečnicový 5l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
26.39 €
OU - mobilné služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
ŠJ potraviny: mlieko 1,5% 60ks ("školské mlieko") Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
4.80 €
MŠ - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
Dom smútku - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
Ihrisko - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
OU/KD - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
VO Podhrabina - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
VO - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
OU - plyn 4/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
MŠ - plyn 4/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
OU - plyn pre odberné miesto Lipníky 99, na 4/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
109.00 €
Na mzdu a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.1.2018 do 30.04.2018 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.1.2018 do 30.04.2018 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
OU, MŠ - telefónne služby 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
371.97 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.lipniky.sk Odb.: Obec Lipníky
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
72.00 €
Pneumatiky na traktorovú kosačku LT, 2ks + preprava,dobierka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Gabriela Sovišová SGP
39.48 €
Pranie a žehlenie prádla Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
10.40 €
Štiepkovač Powersilent 2800, režaz 16 410,940C,941CX Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
246.20 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos postredníctvom technického zariadenia za rok 2018, za prevádzku: verejný rozhlas Lipníky, Taľka, Podhrabina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVGRAM
115.50 €
Členské na rok 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
29.52 €
Za prenájom rohože za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.86 €
Šk.pomôcky pre MŠ: 1ks Spojničky zvířátka 80ks, 1ks Znáš naše stromy?, 1 ks Záchranáři, 1 ks Znáš savce?, 1 ks Znáš ptáky?, 1 ks Maxigeocoloredo, 1 ks Geocolor, 1 ks Správně přiřaď velikost, 1 ks Správně přiřaď pozice, 1 ks Správně přiřad geometrické tvary, 1 ks Správne přiřaď pracovní postup - profese, 1 ks Společenská hra na počítání, 1 ks Magnetická hra počítáni barev, 2 ks Magnetická tabulka zvířatka, 1 ks Pexeso dopravní značky, 1 ks Co kam patří, 1 ks Puzzle - menší, větší, největší, 1 ks Vyšívání zvířátka, 1 ks Pexeso vesmír, 1 ks Míč - sada 3ks, 1 ks Oboustranné puzzle zeměkoule, 1 ks Topologix, 1 ks Coloformix, 1 ks Skládačka kostka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: BENJAMÍN s.r.o.
410.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
168.81 €
Potraviny pre ŠJ: jablko 1,35kg, záhradná zmes pyré 115g (9 porcií) 1,035kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.85 €
Potraviny pre ŠJ (projekt "školské ovocie"): jablká 3,4kg, záhradná zmes pyré 115g (17 porií) 1,955kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.63 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 10kg múka výberová 1kg, 30ks vajička L, 10ks pretlak paradajkový 210g NOVEX, 10ks ryža guľatá 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
26.92 €
Prenájom vodného toku - Ladianka na rok 2018 na základe zmluvy č. 466/2010-Z Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
15 ks papier A4 80g, 3 ks compatible toner cartridge Camea - HP CF283X 83X Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CAMEA SK, s.r.o.
103.06 €
Za odhŕňanie snehu (6hod.) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
216.00 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
45.04 €
OU/KD - vyúčtovanie elektriny za 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
150.30 €
Poistenie majetku na obdobie 25.04.2018 - 24.10.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
MŠ - knihy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Daniel FISCHER
140.00 €
OU - mobil, 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
46.34 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Ihrisko - elektrina 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
VO Podhrabina - elektrina 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
OU/KD - elektrina 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
MŠ - elektrina 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
VO - elektrina 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
Dom smútku - elektrina 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
OU/KD - plyn 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
MŠ - plyn 3/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
PRV 2014-2020 obce 7.2., štúdia uskutočniteľnosti podmena podľa bodu 4.1.2. a 4.1.1. Zmuvy o dielo č. JO111215-9-1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
5507.71 €
OU, MŠ - telefón Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Prenájom a pranie rohože za obdobie 29.01.2018 - 25.02.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
188.18 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
122.67 €
Oprava na plynovom kúrení v MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET
97.20 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2018 - v18.01. (PU, FA, IM, EO) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
126.96 €
Potraviny pre ŠJ 5kg mrkva, 30kg zemiaky konz.neskoré neprané, 6,4kg jablká červené II.tr., 2,1kg zelér, 6ks kaleráb, 2,6kg citróny II.tr., 5,5kg pomaranče II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
28.31 €
UHT mlieko RAJO 1,5% 1l - 60ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
4.80 €
Za dodávku OZ pre projekt "školské ovocie": jablko 3kg, hruškové pyré s jablkami 115g ,725kg, Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.43 €
Za dodávku OZ: jablko 1,6kg, hruškové pyré s jablkami 115g 1,15kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.38 €
OU - mobil, 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
48.69 €
Vypracovanie geometrického plánu 5/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: GP - 3, s.r.o.
828.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10kg múka výberová, 10ks hrášok v slanom náleve 200g, 10ks cukor kryštál 1kg, 8ks uhorky3-6cm 660g, 12ks nápoj Drobček dojčenská voda 2l, 12ks dzús TREFA oranž 100% 1l, 30ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
42.08 €
KD - vyúčtovanie elektriny za 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-10.46 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
79.24 €
Poistenie majetku od 6.3.2018 do 5.3.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
155.86 €
Za odvod a likvidáciu odpadu z VKK, kód odpadu 200307, 1,26t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
214.93 €
OU, MŠ - telefón 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.24 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
MŠ - elektrina 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
38.00 €
Dom smútku - elektrina 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
Ihrisko - elektrina 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
KD - elektrina 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
86.00 €
VO Podhrabina - elektrina 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
VO - elektrina 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
189.00 €
OU/KD - plyn 2/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
170.00 €
MŠ - plyn 2/18 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
126.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
187.78 €
Prenájom a čistenie rohože za obdobie: 01.01.2018 - 28.01.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Drva 4-8 1,47t + doprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
36.46 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
154.30 €
Za dodávku OZ pre projekt "školské ovocie": 2,52kg jabĺk, 1,61kg záhradná zmes pyré 115g, 3,6kg jabĺk, 3,6l jablkovo-broskyňová šťava 200ml.bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.66 €
Potraviny pre ŠJ: 1,8kg jabĺk, 1,15kg záhradná zmes pyré 115g, 1,8kg jabĺk, 1,8l jablkovo-broskyňová šťava 200ml. bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
12.67 €
Prenájom v k. ú. Lipníky za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
58.95 €
Správny poplatky za obdobie od 13.12.2017 do 31.12.2017 vo výške 100% za rozhodnutie vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 (2ks - kolaudačné rozhodnutie) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
110.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.), za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Za úkony právnej služby: dovolanie obce na NS SR proti rozsudku Krajského súdu v Prešove, sp.zn. 6Cob/57/2016-136, v právnej veci Obec Lipníky proti COOP Jednota Prešov s.d., o 3888,14 Eur Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
360.00 €
Stravné lístky 100ks po 3,80 Eur + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
384.56 €
Demontáž + montáž stĺpikového svietidla 12ks, demontáž + montáž verejného svietidla na vyložnik-stĺp 6ks, montáž výložníka + nové verejné svietidlo -stĺp 4ks, montáž záves.kábla na stĺpy+zapojenie ver. osvetlenia 230m, prenájom plošiny 4,5h, doprava plošiny 50km, ďalšie elektromontážne práce a opravy 3h Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivan Javolko
622.50 €
Potraviny pre ŠJ: 5kg cubuľa, 2,9kg cesnak, 5kg mrkva, 5kg petržlen, 5ks kaleráb, 2,6kg zelér, 6ks zemiaky konz.neskoré neprané sieť 5kg, 6,5kg jablká červené II.tr., 3,3kg kel Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
37.64 €
Potraviny pre ŠJ: 30ks vajíčka L, 10ks hrášok v slanom náleve 200g, 15ks pretlak paradajkový 200g A+Z, 10ks ryža guľatá BASK 1kg VITANA, 10kg múka výberová 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
31.80 €
DS, MŠ, OcÚ - vodné za obdobie 13.10.2017 - 04.01.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94.48 €
MŠ - Vernostný balíček-1 (1. kniha Rozprávky o paličkách,písmenkách a číslach, 2. Tesťáčik -1, Pracovný zošiť otázok a odpovedí, 3. Pexeso -1, spoločenská hra, 4. Záložka do knihy -1, 5. Záložka do zošita -1, 6. Kupoňáči -1,album vernostného programu, 7. Kupóny č. 1,2,3,4,5) + poštovné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia
15.60 €
Update programového vybavenia MZDY a HDÚ - v18.01. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
66.72 €
Za odhŕňanie snehu (4h) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
144.00 €
Prenájom v k.ú. Lipníky za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
146.70 €
Potraviny pre ŠJ: 60 ks UHT mlieko RAJO 1,5% 1l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
4.80 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Za tlačivá s 25% zľavou Daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
29.35 €
Dom smútku - elektrina 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.00 €
Ihrisko - elektrina 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
22.00 €
VO Podhrabina - elektrina 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
VO - elektrina 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
195.00 €
OcÚ/KD - elektrina 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
87.00 €
MŠ - elektriny 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
39.00 €
OcÚ/KD - plyn 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
173.00 €
MŠ - plyn 1/2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
128.00 €
Za stravné lístky, 100ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
344.08 €
Za prenájom pozemku na rok 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
238.68 €
Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 4.Q 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre Obec -Obecný úrad, Materskú školu Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za 4. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z.z. za 4. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Predajňa a reštaurácia - vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-376.36 €
MŠ - vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
577.91 €
OcÚ/KD - vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
82.62 €
VO - vyúčtovanie elektriny 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
130.96 €
VO Podhrabina - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-1.42 €
Ihrisko - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-26.46 €
DS - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-36.43 €
MŠ - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
9.37 €
OcÚ/KD - vyúčtovanie elektriny 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
75.25 €
OU - mobil, 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.48 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
337.77 €
Prenájom a pranie rohože za obdobie: 04.12.2017 - 31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
5.04 €
1ks rukavice RTEPO7,8,9,10 čierne, 1ks odhrňovač snehu, 1ks páska lepiaca obojstranná, 2t drva 4-8, 2ks kotúč r. na žel.115x1,6x22,2 Gr Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
47.70 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
332.22 €
OU, MŠ - telefón 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Za mzdu a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.9.2017 do 31.12.2017 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.9.2017 do 31.12.2017 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Lipníky - rozšírenie vodovodu" Protipožiana bezpečnosť stavby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS
50.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
106.43 €
Poistenie majetku od 17.01.2018 do 17.01.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
105.86 €
Poistenie majetku od 20.01.2018 do 20.01.2019 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
260.41 €
Poradenská pomoc za IV. kvartál 2017 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarívaní č. 26/2015, Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Za poskytnutie montážnej plošiny MP 18 s obsluhou pre opravu vianočnej výzdoby, výkon: 1 hod., ubehn. km: 28 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
62.22 €
Za správne poplatky za obdobie od 16.8.2017 do 12.12.2017 vo výške 100 % za rozhodnutie vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
295.00 €
VO - vyúčtovanie elektriny 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
27.83 €
OcÚ/KD - vyúčtovanie elektriny 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
51.97 €
Trojmodulová autobusová zastávka 3130x1200x2250mm 2ks, lavička do autobusovej zastávky 2ks, AL vitrína na CP 2ks, stojan na 5 bicyklov 1ks, stojan na 3 bicykle 2ks, odpadkový kôš 3ks, AL označník s nápisom na autobusovú zastávku 2ks, plagátovacia plocha so stojanom 2ks, montáž a preprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA
3953.00 €
Zemné práce traktorbagrom v obci Lipníky časti Taľka, 5,5 hod. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
184.80 €
Spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry - 2. časť z ceny ŽoNFP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
594.00 €
Ihrisko - elektrina 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
DS - elektrina 12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
MŠ - elektrina 12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
VO Podhrabina - elektrina 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
OcÚ/KD - elektrina 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
VO - elektrina 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
MŠ - školské potreby (od 3.3. do 20.9.17) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
309.72 €
ŠJ - kancelárske potreby a tlačivá Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
42.75 €
Kanc. potreby: papierova páska, lepiaca páska, pravítko, pečiat.poduška, pečiat.farba, lepidlo tuhé, spony kancelárske nožnice, obal PVC sada (všetko po 1ks) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
11.37 €
OcÚ - za dodané kancelárske potreby, spotrebný materiál a tlačivá (od 9.2.2017 do 13.12.2017) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
295.42 €
Diár samosprávy 2018, 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
13.30 €
OU - mobil, 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
46.01 €
Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane popatku za vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
150.00 €
Prenájom a pranie rohože za obdobie: 06.11.2017 - 03.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Za vykonanie audítorských služieb za účtovné obdobie 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
Za pranie a žehlenie prádla: 6ks obrusov jedálenských Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
8.10 €
Za Obecné noviny na rok 2018 (od čísla 1 po číslo 52, počet výtlačkov 1 týždenne) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
67.60 €
OcÚ/KD - plyn 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
MŠ - plyn 12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 12/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Za dodávku OZ: 1,8kg hruška, 1,8l jablková šťava 100% 200ml bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.72 €
Za dodávku OZ pre projekt "školské ovocie": 2,4kg hruška, 2,4l jablková šťava 100% 200ml bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.63 €
Za vývoz nebezpečného odpadu za 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Za vývoz zmesového komunálneho odpadu za 11/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.36 €
Servisné práce - oprava kotla v MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET
41.40 €
OU, MŠ - telefón za 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Za vykonanie audítorských služieb za účtovné obdobie 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
0,75q cenetn 325 II/R 25kg, 1ks štetec 2", 1ks sadra biela 1kg, 1ks vodováha 600mm, 0,8t piesok štrk 0-32, 1q cement 42,5N/25kg R, doprava nad 4t -preprava miešačky+nakl/vykl., 1 ks rukavice gumené žlté, 5 hod. preprava drviny po obci, 4ks podložka plochá 10,5 Zn d125, 4ks hmoždinky 14, 4ks skrutka do dreva 8x140 TX40 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
177.58 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
167.75 €
Členské na rok 2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
80.69 €
Za dodávku: 1,44 kg jabĺk, 1,8l jablkovo-višňová šťava 100% 200ml bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.38 €
Za dotávku OZ pre projekt "školské ovocie": 2,72 kg jabĺk, 3,4l jablkovo-višňová šťava 100% 200ml bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.12 €
MŠ - predloha podľa vl.obrázku macko 1ks, predloha podľa vl.obrázku ovečka 1ks + poštovné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ART sablony s.r.o.
54.00 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
258.23 €
MŠ - plyn 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
OcÚ/KD - plyn 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
Ihrisko - elektrina 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
DS - elektrina 11/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
MŠ - elektrina 11/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
VO Podhrabina - elektrina 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
OcÚ/KD - elektrina 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
VO - elektrina 11/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
Poistenie majetku od 17.12.2017 do 17.12.2018 (DS) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
68.25 €
Za pranie a žehlenie prádla: 21 ks obruosv banketových malých, 2 ks obrusov jedálenských, 6ks uterákov froté, 4 ks uterákov obyčajných Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
46.25 €
UHT mlieko RAJO 1,5% 1l 48ks, Brejky RAJO mlieko 1,5% 250ml. neochutené 36ks (z projektu školské mlieko) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
5.28 €
Potraviny pre ŠJ: cibuľa 5kg, cesnak 1,3kg, mrkva 5kg, petržlen 3,3kg, kaleráb 3ks, zem.konz.neskoré neprané sieť 30kg, citróny II.tr. 2,3kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.26 €
VO - vyúčtovanie elektriny 10/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.74 €
OcÚ/KD - vyúčtovanie elektriny 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
7.08 €
Poistenie majetku od 4.12.2017 do 3.12.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
269.83 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 10kg múka výberová 1kg, 10ks hrášok v slanom náleve 210g, 30ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.68 €
Nájom a pranie rohože od 9.10.2017 do 05.11.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Predplatné od 10.12.17 do 9.12.18 Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
96.00 €
Za autobusovú dopravu na trase Prešov-Lipníky a späť dňa 28.10.2017 (doprava súboru na vystúpenie) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
72.00 €
OU - mobil, 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
Predplatné na 11/2017 - 12/2018 ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
98.00 €
Ozvučenie Domu smútku REPAS - zosilovač MV 1100CR, demontáž a montáž stav. REPRO, kontrola reproliniek, mic.linky, oživenie a nastavenie systému Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Anton Cpin
479.00 €
Materiál k oprave VO: výložník-konzola 300/60 6ks, SKR.M16x100 komplet 8ks, objímka KOT.D 220 pár 4páry, kábel CYKY-N 2A2,5 230bm, svorka lanová 5mm 14ks, páska vulkaniz. 10m 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
536.36 €
OU, MŠ - telefón Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 10/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
331.12 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 10/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
313.04 €
Servisná kontrola v MŠ Lipníky a OcÚ Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET
218.40 €
Stravné lístky 2018 po 3,40 € 100 ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
344.08 €
Za vyspravenie výtlkov v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CBR, s.r.o.
2465.76 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
248.99 €
Kontajner 1100 l čierny - 2ks, kontajner 110 l žltý - 1ks (pre účely cintorína) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
572.40 €
Spracovanie Žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozšírovania služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry" - za úvodné konzultácie 1. časť z ceny ŽoNFP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
594.00 €
Za vystúpenie DFS Šarišanček dňa 28.10.2017 v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Park kultúry a oddychu
150.00 €
Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
34.00 €
OcÚ/KD - vyúčtovanie elektriny za 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-13.09 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-7.60 €
DS, MŠ, OcÚ - vodné za obdobie 15.7.2017 - 12.10.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
102.18 €
Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za III.Q 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Za dodávku OZ pre projekt "Školské ovocie": 3,24kg broskyňa, 3,6l jablkovo-višňová sťava 100% 200ml. bal., 2,55kg hruška, 3l jablková šťava 100% 200ml. bal., finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.39 €
Potraviny pre ŠJ: broskyňa 1,62 kg, jablkovo-višňová šťava 100% 1,8l, hruška 1,53 kg, jablková šťava 100% 200ml bal. 1,8l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOOK, s.r.o.
14.32 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre OcÚ, MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z.z. na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za III.štvrťrok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z.z. za 7-9/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Nájom rohože od 11.9.17 do 08.10.17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.95 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10kg múka výberová 1kg, 12 ks soľ 1kg, 10 ks pretlak paradajkový 210g, 12 ks nápoj Drobček dojčenská voda 2l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
26.42 €
Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Lipníky-rozšírenie vodovodu" (pre stavebné povolenie a realizáciu stavby) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS
800.00 €
OU - mobil, 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
MŠ - plyn 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
OcÚ/KD - plyn 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
OU, MŠ - telefón Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Ihrisko - elektrina 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
DS - elektrina 10/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
MŠ - elektrina 10/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
VO Podhrabina - elektrina 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
OcÚ/KD - elektrina 10/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
VO - elektrina 10/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
Za uverejnenie inzercie v denníku Korzár dňa 6.10.2017 (vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Lipníky 15) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETIT PRESS, a.s., divízia východ, o.z.
100.80 €
Poradenská pomoc za III. kvartál 2017 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarívaní č. 26/2015, Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Za vypracovanie projektu dopravného značenia v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
384.00 €
Stĺpové sviedidlo 12ks, žiarovky LED 12W E27 6000k 12 ks (na cintorín) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
396.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 9/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 9/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.86 €
Odstránenie porúch verejného osvetlenia a rozvádzača 3hod., demontáž a montáž svetiel verejného osvetlenia 32ks, prenájom plošiny 8,5h, doprava plošiny V.Šariš - Lipníky a späť 2x22km + 2x22km Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivan Javolko
739.00 €
materiál k oprave verejného osvetlenia: sumrakový spínač AWZ IP 65 1ks, výložník-konzola 300/60 3ks, spin.hodin mechan. na lištu 1ks, spin.hodiny MINI ORD 1ks, Wago svorka 3x0 40ks, Wago svorka 2x0 lustr. 24ks, páska vulkanizačná 19/10m 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
161.38 €
olej PP90 1l 1ks, spony na hadice 25-40mm 1ks, piesok Šaštín 1,9t, preprava dlažby v obci + nakl/skladanie palety 1ks, rašpľa plochá 250mm 1ks, kotúč r. na žel. 115x1,6x22,2 Gr 1ks, násada na motyky 1ks, klínok -3 4ks, bet.v.obrubník parkový 1m šedý 48ks/pal 12ks, be.v.obrubník parkový sivý 0,5m 4ks, piesok štrk 0-16 0,5t, cement 325 II/R 25kg Ma 0,75q, drva 16-32 kameň 1t, kladivo gumene 680g 1ks, rukavice Rblackberry 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
154.26 €
Za uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 2.10.2017 (vyhlásenie výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Lipníky 15) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
180.00 €
Potraviny pre ŠJ: UHT mlieko RAJO kakao 1,5% 1l 12ks, čerstvé mlieko RAJO 1,5% 1l TT OSO 12ks, Brejky RAJO mlieko 1,5% 250ml neochutené 36ks, UHT mlieko RAJO vanilka 1,5% 1l 12ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
17.76 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
67.98 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
132.83 €
Za znalecký posudok (pozemky parc. KN-C 410, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7 k. ú. Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Václav MIHOK
180.00 €
Nájom rohože od 14.8.17 do 10.9.17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
2.52 €
Za pripojenie OM 1421934, za zmluvu o pripojení 0100910531 EIC kód: 24ZVS0000736706M. Zapojenie rezervovanej kapacity hl.istič 1fáz.do 1x25A Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
62.50 €
Vývoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera, kód odpadu 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
556.60 €
OcÚ/KD - vyúčtovanie elektriny za 8/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-20.12 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 8/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-5.45 €
Zabezpečenie verejného obstarávania podlimitnej zákazky na výber dodávateľa stavebných prác "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
490.00 €
Potraviny pre ŠJ: zemiaky konzumné neprané skoré 30kg, cibuľa skorá 3,4kg, jablká červené II.tr. 6,4kg, mrkva skorá 3,2kg, petržlen 2,1kg, citróny II.tr. 2kg, zelér 2,4kg, kaleráb 4ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
26.52 €
MŠ: vývoz žúmp a likvidácia Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
153.48 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l tetrapak 10 ks, vajíčka L 30 ks, pretlak paradajkový 210g 10 ks, nápoj Drobček dojč.voda 2l 12 ks, kompót jablkový lúpaný 580 g 8 ks, kompót višňový bez kôstky 720 ml 8 ks, kompót slivkový odkost.660g 8 ks, kompót marhuľa 660g 8 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
61.80 €
poistenie majetku od 25.10.17 do 24.04.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
OcÚ/KD - plyn 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
Budova predajne a reštaurácie - plyn 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
MŠ - plyn 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
Ihrisko - elektrina 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
DS - elektrina 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
MŠ - elektrina 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
VO Podhrabina - elektrina 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
OcU/KD - elektrina 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
VO - elektrina 9/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
OU - mobil, 8/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
Správny poplatky za obdobvie od 24.4.2017 do 16.8.2017 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 (stavebné povolenie 2x, kolaudačné rozhodnutie 4x, iné 1x) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
560.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu za 8/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 8/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
330.62 €
OU, MŠ - telefón Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.27 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l tetrapak 10 ks, olej slnečnicový 1l Golden Royal 6 ks, ryža guľatá 1kg 10 ks, vajíčka L 30 ks, hrášok v slanom náleve 210g 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
29.33 €
Svetlá na verejné osvetlenie CLE 16-28W 4000K, 20 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
2400.00 €
Pracovné zošity pre deti "ŠKOLKAR" (7ks) - 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
150.00 €
Didaktické pomôcky pre MŠ: tabuľa 3 ks, tabuľa malá 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOTULIČ PETR
135.00 €
stravné lístky po 3,40 €, 100 ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
344.08 €
Za mzdu a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.5.2017 do 31.8.2017 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvododv referentke Stavebného úradu od 1.5.2017 do 31.8.2017 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: verejné osvetlenie - VYÚČTOVANIE Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-56.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: KD/OcÚ - VYÚČTOVANIE Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-20.00 €
Za kontrolu bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Lipníky
Dod.: E K O T E C spol. s r. o.
180.00 €
DS, MŠ, OU - vodné za obdobie 6.4.2017 - 25.07.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
147.77 €
Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za II. Q 2017 Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
OU - mobil 7/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
OU, MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.42 €
Za dodané vrecia na komunálny odpad + likvidácia odpadu z vriec - 75 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
Elektrina 8/17, odberné miesto: verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
Elektrina 8/17, odberné miesto: KD/OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
Elektrina 8/17, odberné miesto: verejné osvetlenie Podhrabina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
Elektrina 8/17, odberné miesto: MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
Elektrina 8/17, odberné miesto: DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
Elektrina 8/17, odberné miesto: ihrisko Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
Plyn 8/17, odberné miesto: budova predajne a reštaurácie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Plyn 8/17, odberné miesto: MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
Plyn 8/17, odberné miesto: KD/OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
Za vykonané vodárenské práce - oprava vodovodného potrubia na budove Materskej školy Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
250.00 €
Vývoz komunálneho odpadu 7/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.31 €
Vývoz nebezpečného odpadu 7/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Tlačivá pre knižnicu - evidenčný listok dokumentu/20ks - 50 + poštovné bal. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
33.40 €
Za prepravu papiera určeného na skartáciu úradných dokumentov o hmotnosti 340 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KERGOL J.P., spol. s r.o.
24.00 €
Elektrina 6/17, odberné miesto: KD/OcÚ - VYÚČTOVANIE Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-18.01 €
Elektrina 6/17, odberné miesto: verejné osvetlenie - VYÚČTOVANIE Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-67.82 €
Svetlá verejného osvetlenia, 15 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1950.00 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre Obec - Obecný úrad, Materskú školu Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za II.Q 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace apríl, máj a jún 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Poradenská pomoc za II. kvartál 2017 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
OU - mobil 6/17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
Odborné publikácie: Susedské spory; Problematika psvo v obci; Rokovanie obecného zastupiteľstva + manipulačné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SOTAC s.r.o.
141.30 €
OU, MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.32 €
Plyn 7/17, odberné miesto: budova predajne a reštaurácie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Plyn 7/17, odberné miesto: KD/OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
Plyn 7/17, odberné miesto: MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: ihrisko Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: verejné osvetlenie Podhrabina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: KD/OcÚ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
Elektrina 7/17, odberné miesto: verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz komunálneho odpadu za 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
331.02 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
220.38 €
Potraviny pre ŠJ: "školské ovocie": jahody 2 kg, šťava kelímky 9ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
9.78 €
Potraviny pre ŠJ: "školské ovocie": jahody 3,6 kg (18 porcií), šťava 3,6l (18 porcií) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
4.68 €
Oprava kosačky Jonsered Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Taiš Rudolf HUSQVARNA - predaj a servis
84.20 €
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, oprava, náplň, štítky, kontrola hydrantov, tlakové skúšky hyd.hadíc, vyprac. hydr.správy, cestovné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ladislav KRIŠKO
91.70 €
Knihy pre MŠ: Emka v lese; Filipové prázdninové dobr.; Filipové cestovateľ.dobr.; Eli v Afrike; CD-R Detské srdiečka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Vítězslav FISCHER život a zdravie
40.40 €
Potraviny pre ŠJ. mlieko polotučné 1l tetrapak 10 ks, vajíčka L 30ks, nápoj Drobček dojčenská voda 2l 6 ks, nápoj Drobček citrón 1,5l 6ks, mlieko polotučné 1l tetrapak 20 ks, vajíčka L 30ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
32.56 €
Potraviny pre ŠJ: zemiaky konzumné neprané skoré 30,8kg, reďkovka červená 1ks, kaleráb 5 ks, jablká červené II.tr. 6,2kg, petržlen 1,9 kg, mrkva balená 500g 8 ks, zeler 2kg, cibuľa 5kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
35.50 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-42.56 €
KD - vyúčtovanie elektriny za 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-6.73 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
Za vyčistenie priekopy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Enermat s.r.o.
972.00 €
OU - plyn 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
MŠ - plyn 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
OU - plyn 6/2017, odb. miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
Ihrisko - elektrina 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
DS - elektrina 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
MŠ - elektrina 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
VO - elektrina 6/2017 (Podhrabina) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
KD - elektrina 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
VO - elektrina 6/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
Oprava kosačky Jonsered LT Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Taiš Rudolf HUSQVARNA - predaj a servis
216.20 €
OU, MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.51 €
Vývoz nebezpečného odpadu, 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
100 ks stravných lístkov 2017 po 3,40 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
344.08 €
Olej motorový pre 4-taktné motory 1l 2 ks (do kosačiek) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
12.40 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
201.39 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.91 €
Potraviny pre ŠJ: 20kg zemiaky konz. neskoré neprané, 5,4kg jablká červené II.tr., 1,6kg citróny II.tr., 4 ks kaleráb, 1,2kg zeler, 2,5kg petržlen, 3,8kg mrkva, 3,2kg cibuľa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.67 €
Za mzdu a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.1.2017 do 30.4.2017 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.1.2017 do 30.4.2017 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
Potraviny pre ŠJ: 12 ks mlieko RAJO kakao 1,5% 1l, 12ks mlieko RAJO vanilka 1,5% 1l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
9.60 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK, kód odpadu 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
485.46 €
KD - vyúčtovanie elektriny za 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-44.04 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-19.68 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.66 €
Vývoz nebezpečného odpadu, 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Ihrisko - elektrina 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
21.00 €
DS - elektrina 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
MŠ - elektrina 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
37.00 €
VO - elektrina 5/2017 (Podhrabina) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
13.00 €
KD - elektrina 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
81.00 €
VO - elektrina 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
190.00 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
45.00 €
Potraviny pre ŠJ: reklamovaný daňový doklad 18461751 - kalerab 4 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
-0.49 €
Poštový poukaz na účet - dvojdielnyS, 210 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: A. Potočníková - FVCC
52.00 €
OU - plyn 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
MŠ - plyn 5/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
OU - plyn 5/2017, odb. miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
160.00 €
Potraviny pre ŠJ: 5kg mrkva, 2,1 kg petržlen, 1,1kg zeler, 4ks kaleráb, 1,7kg citrony II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.81 €
Správne poplatky za obdobie od 1.1.2017 do 24.04.2017 vo výške 100% za rozhodnutie vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
545.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
140.92 €
Potraviny pre ŠJ: BREJKY RAJO KAKAO 250ml 18ks, BREJKY RAJO JAHODA 250ml 18ks, BREJKY RAJO VANILKA 250ml 18ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
13.50 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 20ks jogurt čokoládový 150g, 30ks vajíčka L, 40ks maslo čertvé 125g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
54.92 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
6.31 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30ks vajíčka L, 10ks cukor kryštál, 10ks ryža guľaťá 1kg, 8ks kompót slivkový odkost.660g A+Z Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
34.57 €
4 ks laserový toner HP CF283A kompatibil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Daniela Gerlašinská - DANger
43.20 €
Mimoriadne členské na rok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
478.00 €
Poistenie majetku od 19.5.2017 do 19.05.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31.90 €
Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie I.Q 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
KD - vyúčtovanie elektriny za 3/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-48.56 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 3/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
32.60 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
49.54 €
Voda 4.1.2017 - 5.4.2017, odb. miesto KD, MŠ, DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
353.70 €
Potraviny pre ŠJ: 30kg zemiaky konz.neskoré neprané, 3 kg mrkva, 1,5kg petržlen, 1,1kg citrony II.tr., 5,3kg jablká červené II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
17.08 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 10kg múka výberová, 10kg múka 00 extra, 6 ks nápoj Drobček dojčenská voda 2l, 6ks nápoj Drobček citron 1,5l min. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.78 €
OU - plyn 4/2017, odb. miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
160.00 €
MŠ - plyn 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
OU - plyn 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
Ihrisko - elektrina 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
43.00 €
DS - elektrina 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
41.00 €
MŠ - elektrina 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
55.00 €
Elektrina - verejné osvetlenie Podhrabina 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
KD - elektrina 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
129.00 €
VO - elektrina 4/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
209.00 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.40 €
KD - vyúčtovanie elektriny za 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
-42.94 €
Poradenská pomoc za I.kvartál 2017 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Za vykonávanie BOZP -BTS a PO pre Obec -Obecný úrad,MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe zatvorenej Madnatnej zmluvy zo dňa 30.9.2018 a dodatku č. 1 za I. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace január, február, marec 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za uverejnenie plošnej inzercie dňa 31.3.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
60.00 €
Poistenie majetku od 25.4.2017 do 24.10.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
Struna hranatá 2,7mm, 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIKTÓRIA HÁMOR, s.r.o.
192.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
184.20 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30ks vajička L, 12ks džus Trefa oranž. 100%, 10ks pretlak paradajkový 115g HAME, 10ks hrášok v slanom náleve 210g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
27.20 €
Potraviny pre ŠJ: 4,9 kg cibuľa, 1kg cesnak, 30kg zemiaky konz.neskoré neprané, 5kg mrkva, 1,8kg petržlen, 5 ks kaleráb, 5,3kg jablká červené II.tr., 3ks kiwi košík II.tr., 1,7kg zeler Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
30.55 €
Vývoz nebezpečného odpadu, 3/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 3/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
330.92 €
OU, MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Za vypracovanie ŽoNFP s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky", v rámci OPKZP kód výzvy - PO4-SC431-2017-19 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
1680.00 €
Voda 13.10.2016-03.01.2017, odberné miesto KD, DS, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-0.23 €
Za vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AIP projekt, s.r.o.
3960.00 €
potraviny pre ŠJ: jablká 3,5 kg, šťava kelimky 18 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
10.38 €
Potraviny pre ŠJ: školské ovocie - jablká 5,8 kg, šťava kelimky 29ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
4.62 €
Členské na rok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
29.34 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2017 za verejný rozhlas Lipníky,Taľka,Podhrabina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVGRAM
115.50 €
KD - vyúčtovanie elektriny za 2/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
17.36 €
VO - vyúčtovanie elektriny za 2/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
56.69 €
Potraviny pre ŠJ: 20kg zemiaky konz.neskoré neprané, 5 kg cibuľa, 3,1kg mrkva, 2,9kg zeler, 3ks kaleráb,1,3kg citróny II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
14.10 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.84 €
100 ks stravných lístkov 2017 po 3,40 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
344.08 €
Vypracovanie energetického auditu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Ivan Hovorka - CityEnergy
1100.00 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
46.80 €
Potraviny pre ŠJ: 12 ks mlieko RAJO kakao 1,5% 1l, 12 ks mieko RAJO vanilka 1,5% 1l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
9.60 €
Potraviny pre ŠJ: 64 ks maslo RAJO z lahodnej smotany 125g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
52.10 €
Prenájom vodného toku za rok 2017 na základe Nájomnej zmluvy č. 466/2010 - Z Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
Potraviny pre ŠJ: 22,5 kg zemiaky konzumné neprané skoré, 5 ks kaleráb, 1 kg petržlen, 7,2 kg jablá červené II.tr., 9,9 kg banány Odb.: Obec Lipníky
Dod.: OBEC LIPNÍKY
37.30 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 12 ks Integráčik tvar. sm- s van.pr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
13.92 €
OU, MŠ - telefónne služby za 3/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.55 €
Za odhrňanie snehu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
72.00 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu rok 2017 - v17.01., podsystém FA, IM, PU, EO Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
126.96 €
Potraviny pre ŠJ: 30 ks vajíčka L, 10 ks cukor kryštál 1 kg, 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.76 €
Vývoz odpadu, 2/2017 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.91 €
Vývoz odpadu, 2/2017 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 kg múka výberová 1kg, 10 ks hrášok v slanom náleve 210g, 10 ks pretlak paradajkový 115g Hamé Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.88 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
144.12 €
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Odborné Stanovisko č. 1/2017 - PROJEKT - Bilancia skrývky humusového horizontu, výstavba komunikácie Lipníky Taľka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Júlia Zajoncová
130.00 €
150 + 75 Pier 25YR LOGO LTC CHROME TRIM LASER GUNMETAL BARREL BLUE INK PEN WITH CLIP AND STYLUS + poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: National Pen Promotional Products Ltd
147.49 €
Potraviny pre ŠJ: 10ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 kg múka výberová 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
13.08 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30ks vajíčka L, 10ks ryža guľatá BASK 1kg VITANA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.40 €
Potraviny pre ŠJ: 5kg cibuľa, 1,2kg cesnak, 5kg mrkva, 2,9kg petržlen, 2,2kg zelér, 4 ks kaleráb, 6,9kg pomaranče II.tr., 2,3kg citróny II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
25.15 €
Na základe uznesenia členov SoÚ č. 2/2017 zo dňa 2.2.2017 podiel obce na kúpe PC so softwarom vo výške 694,80 € pre administratívnu pracovníčku stavebnej úradovne Kapušany Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
49.62 €
OU - poistenie majetku od 6.3.2017 do 5.3.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
155.86 €
Vývoz odpadu z VKK, kód odpadu 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
162.31 €
Potraviny pre ŠJ: "školské mlieko": UHT mlieko Rajo vanilka 1,5% 1l 12 ks, UHT mlieko Rajo kakao 1,5% 1l 12 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
9.60 €
Potraviny pre ŠJ: maslo Rajo tradičné 250g 16 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
26.05 €
Potraviny pre ŠJ: "školské ovocie": 3,2kg jabĺk, 16 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
9.02 €
Potraviny pre ŠJ: "školské ovocie": 7,8 kg jabĺk, 39 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
6.23 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto verejné osvetlenie, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
209.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto KD, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
129.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto verejné osvetlenie Podhrabina, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
18.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto MŠ, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
55.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto DS, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
41.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto ihrisko, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
43.00 €
platba za opakovanú dodávku plynu - odberné miesto MŠ, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
platba za opakovanú dodávku plynu - odberné miesto OÚ, 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
166.00 €
platba za opakovanú dodávku plynu - odberné miesto Lipníky 99 , 2-12/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
60.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1/2017, odberné miesto verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
155.78 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1/2017, odberné miesto KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
61.88 €
Za prenájom v k. ú. Lipníky za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
58.95 €
OU - mobilné služby, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
33.00 €
Práca s UNC 60 - odhŕňanie snehu 1 hod., drva 4-8 Maglovec 10,2t, rozvos posypového materiuálu po obci 6 km Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
209.26 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Sučka
240.00 €
OU, MŠ - telefónne služby za 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.37 €
Vývoz odpadu, 11/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 1/2017 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
331.62 €
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci OP KŽP pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 12.1.2017 za úvodné konzulácie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
720.00 €
19,6kg bravčová hlava chl., 2,25kg bravč.pľuca chl., 6,5kg bravč. ľadvinky chl., 1,5kg bravč.slezina chl., 14,8kg bravč.srdce chl., 1,8kg bravč.pečeň chl. (na akciu "Lipnícke fašengy" - zabíjačka) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: DEXTER Prešov, s.r.o.
52.94 €
OU - za správne poplatky za obdobie od 9.12.2016 do 31.12.2016 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
120.00 €
Za schodok Stavebného úradu za rok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
110.65 €
Plastový riad: 300 ks ARO miska polievková PS 500ml, 300 ks tanier PS 22cm, 300 ks lyžica plastová, 300 ks nôž, 300 ks vidličky, 300 ks pohár plastový 500ml, 300 ks pohár plastový 300ml, 300 ks pohárik 0,04cl krystal s cajchom (na kult.akciu "Lipnícke fašengy" - zabíjačka) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PETRUZALEK s.r.o.
43.06 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 ks pretlak paradajkový 115g. 10 ks hrášok v slanom náleve 210g, 20 ks jogurt čokoládový 150g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
23.58 €
Za odhŕňanie snehu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
72.00 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 6,4 kg jabĺk, 32 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
5.11 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 3 kg jabĺk, 15 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
8.46 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
156.17 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR: hudba reprodukované technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Update programového vybavenia MZDY a HDÚ - v 17.01 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
66.72 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.62 €
Potraviny pre ŠJ: 30 kg zemiaky konz.neskoré neprané, 5 kg mrkva, 2,6kg zelér, 3kg petržlen, 4 ks kaleráb, 1,4 kg cintróny II.tr., 0,9 kg cesnak Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.68 €
Dobropis k faktúre č. 1149273963 - O2 poistka M Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
-3.00 €
Nájom pozemku (pozemkova plocha - úprava priekopy, protipovodňová ochrana v k. ú. Lipníky) za obdobie 01.01.2017-31.12.2017 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
146.70 €
Za pranie a žehlenie obrusov (21 ks) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
33.60 €
OU, MŠ, DS - vodné od 13.10.2016 do 03.01.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
42.67 €
Potraviny pre ŠJ: "školské mlieko" - 12 ks UHT mlieko Rajo kakao 1,5% 1l, 12 ks UHT mlieko Rajo vanilka 1,5% 1l, 20 ks školské mlieko Rajo Brejky kakao 200 ml, 20 ks školské mlieko Rajo Brejky vanilka 200 ml, 20 ks školské mlieko Rajo Brejky jahoda 200 ml Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RAJO a.s.
18.59 €
100 ks Archivačná spona MIRON 2 + služby spoj. s odosl.tovaru Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
40.80 €
Potraviny pre ŠJ: 2,6 kg cibuľa, 0,6 kg cesnak, 5 kg mrkva, 1,5 kg petržlen, 2,2 kg zelér, 6 ks kaleráb, 5 kg jablká červené II.tr., 30 kg zemiaky konz.nekoré neprané Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
19.73 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 kg múka výberová, 10 kg múka 00 extra, 12 ks soľ 1kg, 15 ks olej slnečnicový 1l Victoria 100%, 10 ks ryža guľatá 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
45.37 €
platba za opakovanú dodávku plynu - odberné miesto Lipníky 99 , 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
100.00 €
platba za opakovanú dodávku plynu - odberné miesto MŠ , 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
123.00 €
platba za opakovanú dodávku plynu - odberné miesto OÚ , 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
169.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto MŠ, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
32.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto DS, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
14.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto ihrisko, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
17.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto verejné osvetlenie Podhrabina, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
11.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto verejné osvetlenie, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
156.00 €
platba za opakovanú dodávku elektriny - odberné miesto KD, 1/2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
68.00 €
Nájom pozemku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
238.68 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 12/2016, odberné miesto - KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-22.02 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 12/2016, odberné miesto - verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
9.73 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov za IV.Q 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1-12/2016, odberné miesto verejné osvetlenie Podhrabina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-65.16 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1-12/2016, odberné miesto dom smútku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-132.05 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1-12/2016, odberné miesto ihrisko Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-10.39 €
OU, MŠ - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016 - PLYN Odb.: Obec Lipníky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
110.21 €
OU - vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 za odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
828.72 €
OU - mobilné služby, 12/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
41.40 €
MŠ - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016 - elektrina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
-14.65 €
Rukavice APOLLON WINTER 1 ks, drva 4-8 Maglovec 1,3t Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
26.40 €
OU, MŠ - telefónne služby za 12/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Poradenská pomoc za IV.Q 2016 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Vývoz odpadu, 12/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 12/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.36 €
OU - stravné lístky 2017 100 ks po 3,40€ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
344.08 €
VO - LED svietidlo, CLE 16-28W, 4000K, MEANWELL - 7 ks, LED svietidlo, CLE 16-40W,4000K, MEANWELL - 3 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
1299.96 €
Za uverejnenie plošnej inzercie v dňoch 19.,20.12.2016 (vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
48.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
120.40 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 3,6 kg hrušiek, 3,4 kg jabĺk, , 35 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
5.60 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 1,1 kg hrušiek, 1,6 kg jabĺk, , 16 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
9.19 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 ks pretlak paradajkový 115 g HAME Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
13.86 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 20.01.2017 do 20.01.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
260.41 €
O - poistenie majetku, na obdobie od 17.01.2017 do 17.01.2018 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
105.86 €
MŠ - školské pomôcky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HOBLA H Slovensko s.r.o.
209.40 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
174.78 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 12,8 kg jabĺk, 64 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
10.20 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 6 kg jabĺk, 30 ks Hello 100% šťava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
16.92 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za IV. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonvanie činnosti BOZP -BTS a PO pre Obec - Obecný úrad, Materskú školu Lipníky a plnenie úkohy preventivára obce Lipníky v zmysl vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za IV. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Olej PP90 1l - 2 ks, struna 3mm 15m - 1 ks, struna 2,4 mm 25m - 1 ks, rukavice oteplené FF - 2ks, drva 4-8 Maglovec - 7,25 t, rozvoz posypového materiálu po obci - 1,5 hod. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
182.30 €
OU - za správne poplatky za obdobie od 1.10.2016 do 9.12.2016 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
130.00 €
Za mzdy a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.9.2016 do 31.12.2016 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.9.2016 do 31.12.2016 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
Potraviny pre ŠJ: 3,6 kg cibuľa, 5 kg mrkva, 3,4 kg petržlen, 2,6 kg zelér, 4 ks kaleráb, 20 kg zemiaky konz.neskoré neprané Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
11.95 €
Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci sociálnych služieb - posudky odkázanosti na sociálnu službu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
100.00 €
OU - mobilné služby, 11/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
39.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 11/2016, odberné miesto - verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-348.31 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 11/2016, odberné miesto KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-12.40 €
Za vykonané práce montážnou plošinou dňa 3.12.2016 v obci Lipníky - montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Radoslav OSADZUK
53.60 €
Dodávka a distribúcia elektriny, od 1.12.2016 do 31.12.2016, odberné miesto KD a verejné osvetlenie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
477.00 €
OU, MŠ - telefónne služby za 11/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Poradenská pomoc za III.Q 2016 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.55 €
VO - materiál k oprave verejného osvetlenia (ASxSN 2x16 samonostný 120 bm, svorky, výložníky, bandimex 2 bm + 3 ks spojok, konzola AS na stĺp obojstranná, skr. M, matice, podložky) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
283.58 €
VO - prenájom plošiny na opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Radoslav OSADZUK
96.66 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 kg múka výberová 1kg, 10 ks hrášok v slanom náleve 210g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.06 €
Za prevedené elektromontážne práce na verejnom osvetelní v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivan Javolko
120.00 €
OU - predplatné "Obecné noviny" na rok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
67.60 €
Vývoz odpadu, 11/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 11/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
331.82 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.12.2016-31.12.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
Členské na rok 2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
78.87 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.lipniky.sk na obdobie 01.01.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
LED svetelná reťaz 20m, ľadová biela, 120 diód - 4 ks, zdrojový kábal esteriér čierny 1,5m - 1 ks, LED svetelný motív hviezda, ľadová biela - 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: decoLED SK s.r.o.
363.46 €
OU - stravné lístky 2017 100 ks po 3,40€ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
344.08 €
ŠJ - tlačivá a kancelárske potreby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
79.85 €
MŠ - školské a kancelárske potreby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
154.75 €
OU - kancelárske potreby a spotrebný materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
180.71 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 kg múka 00 extra 1kg, 6 ks nápoj Drobček citron 1,5l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.37 €
Potraviny pre ŠJ: 10 kg zemiaky konz.neskoré neprané, 1,7 kg citróny II.tr., 3,2 kg mrkva, 2,8 kg zelér, 4 ks kaleráb, 3,6 kg cvikla, 2 ks brokolica Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
11.59 €
Obraz prezidenta SR + dopravné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
36.88 €
Za práce vykonané montážnou plošinou dňa 19.11.2016 v obci Lipníky (oprava VO) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Radoslav OSADZUK
96.72 €
Vývoz odpadu z VKK, kód odpadu 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
650.24 €
VO - materiál k oprave verejného osvetlenia (krabice, lišty, kabel CYKY 3x2,5 - 32bm, kable CYKY 3x1,5 - 18 bm, kábel CYMY 2-25 závesný 100 bm), zásuvky, ističe, trúbky, svietidlo TOR 3-60M, žiarovky, spínač, výbojky, súmrakový súínač, svorky, wága, hmoždinky, klipy, skrinka pod istič Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
306.62 €
VO - elektromontážne práce Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivan Javolko
290.00 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 17.12.2016 do 17.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
68.25 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.10.2016 do 31.10.2016, odberné miesto "verejné osvetlenie" - vyúčtovanie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
294.79 €
Potraviny pre ŠJ: 2,8 kg cibula, 3,6 kg mrkva, 1,2 kg petržlen, 3 ks kaleráb, 20 kg zemiaky konz.neskoré neprané, 1 ks citrón, 5,5 kg jablká červené II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
11.17 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 ks ryža guľatá 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
17.60 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 04.12.2016 do 04.12.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
267.19 €
OZ - diár samosprávy 2017, 2 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
13.30 €
OU - mobilné služby, 10/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
39.00 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.10.16 - 31.10.16, odb.miesto KD - VYÚČTOVANIE ZA 10/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-237.46 €
OU - predplatné "Verejná správa Slovenskej republiky" - ročný prístup Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
96.00 €
1 ks riedidlo S6006 1l, 1 ks meter 5m s magnetom, 1 ks ceruza mur. 175mm, 6 ks CEMIX Lepidlo flex. 25kg na dlažbu, 1 ks kotúč diamantový 115mm, 1 ks rukavice Rblackberry, 1 ks hladitko molitan, 0,2 ks Kalkodur - prísada do betónu 5l, 2 ks CEMIX Omiestka št.vonkajšia jemná 30 kg 1 ks zapožičanie ručnej miešačky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
125.68 €
Za doménu, webhosting a záloha webstránky (4-12/2016) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex media, s.r.o.
108.00 €
OU, MŠ, DS - vodné od 21.7.2016 do 28.10.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
59.74 €
OU, MŠ - telefónne služby za 10/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.61 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 01.11.2016-30.11.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
387.00 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.09.2016-30.11.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
130.00 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.11.16 do 30.11.16, do 31.12.16, do 31.01.17 (5 odberných miest) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
1015.00 €
Vývoz odpadu, 10/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 10/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.91 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.11.2016-30.11.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
88.27 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l tetrapak 10 ks; vajička L 30 ks;, jogurt čokoládový 150g 20 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
15.13 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
41.72 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": jablká 10,6 kg; Hello 100% Šťava kelimky 53 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
8.46 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": jablká 5,1 kg; Hello 100% Šťava kelimky 21 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
12.92 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov za III.Q 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Osuška froté Imperiál 42 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Tatraľan, s.r.o.
233.35 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.72 €
Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
34.00 €
OcÚ - za študijný materiál k semináru "Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly" Ing. M. Kasmanová Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
5.00 €
OU - mobilné služby, 9/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
39.00 €
Potraviny pre ŠJ: 4 ks zemiaky konzumné neprané sieť 5kg, 0,9 kg cesnak, 2,3 kg zelér, 4 ks kaleráb, 2,9 kg mrkva Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
14.09 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.36 €
OU - za správne poplatky za obdobie od 30.6.2016 do 30.9.2016 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
310.00 €
1 ks štetec, 1 ks Lazurol gold prírodný 0,75L, 1 ks kľučka, 3 ks klinok, 3 ks klinok-3, 2 ks násada do kladiva, 50m sieťka sklotext.FASTEX 145gx50bm, 13 ks CEMIX Lepidlo flex. 25kg na dlažbu 085, 1 ks miešadlo na maltu, 1 ks penetrak SAD 2802 1l, 1 ks štetka murárska, 1 ks môž odlamovací, 1 ks kefa drôtená, 0,1kg klince 100, 0,13 kg klince 120, 2 ks valček 150, 1 ks rukavice RTEPO7,8,9,10 čierne, 1 ks olej PP90 1l, 1 ks olej STIHL 1l 2T Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
180.72 €
Poradenská pomoc za III. kvartál 2016 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.10.16 - 31.12.16, odb.miesto KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
340.00 €
OU - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.9.2016 - 30.9.2016 (odb.miesto: KD) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
0.76 €
OU - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2016 - 30.9.2016 (odb.miesto: verejné osvetlenie) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-52.40 €
OU, MŠ - telefónne služby za 9/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.56 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 01.10.2016-31.10.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
387.00 €
Vývoz odpadu, 9/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 9/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
331.82 €
Za vykonávanie činnosti BOZP - BTS a PO pre Obec - OcÚ, MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za III. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace 7,8,9/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.36 €
Potraviny pre ŠJ: "Školské ovocie": 2,2 kg jabĺk, 11 ks Hello 100% Šťava kelimky, 3 kg hrušiek, 15 ks Hello 100% Šťava kelimky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
4.15 €
Za mzdu a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.5.2016 do 31.08.2016 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvododv referentke Stavebného úradu od 1.5.2016 do 31.08.2016 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.10.2016-31.10.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
Gastrozariadenia do kuchyne KD: Chladiaca skriňa model ER 600 - 1 ks, Chladiaca vitrína model CEV 425 - 1 ks, Priemyselný plynový sporák s elektrickou rúrou - 1 ks, Pracovný stôl s policou 1800x700x850 - 1 ks, Pracovný stôl s policou 1400x700x850 - 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CORTEC s.r.o.
4669.20 €
Potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
231.27 €
Za dodané vrecia na separovaný zber: 1 bal. modré vrecia, 1 bal. žlté vrecia, 1 bal. zelené vrecia Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
8.40 €
Za dodané červené vrecia na komunálny odpad a likvidácia odpadu z týchto vriec - 75 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
99.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mielko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.55 €
Potraviny pre ŠJ: 5 kg cibule, 8 ks mrva balená 500g, 3 ks petržlen balený 300g, 3 ks kaleráb, 30 kg zemiaky konz.neskoré neprané, 1 kg citróny II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
18.76 €
6 ks svetiel Led CLE-16-40W, 4000k,MW do verejného osvetlenia Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
789.97 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 10 ks cukor kryštál 1kg, 10 ks pretlak paradajkový 115g HAME, 10 ks hrášok v slanom náleve 210g, 10 ks ryža guľatá 1kg, 6 ks nápoj Drobček citrón 1,5l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
33.78 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 25.10.2016 do 24.04.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.08.2016-31.08.2016 - vyúčtovanie za odberné miesto "KD" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-18.62 €
OU - mobilné služby, 8/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
37.40 €
Vývoz odpadu, 8/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.86 €
Vývoz odpadu, 8/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
OU, MŠ - telefónne služby za 8/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.09 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, na obdobie 01.09.2016-30.09.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
87.00 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 01.9.2016-30.09.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.9.2016-30.09.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
MŠ - oprava kotla Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET
48.00 €
2 ks Skrutka do dreva 6x30, 1,5 ks skrutka do dreva 6x60, 1 ks kotúč diamantový 115mm, 1 ks kotúč diamantový 125mm, 2 ks skrutka do dreva 4,5x30, 1 ks farba BALAKRYL 0,7 kg vodou ried., 1 ks Štetec 2" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
21.28 €
DHZ - oprava čerpadla striekačky PS12 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Potocký
170.00 €
DHZ - ND-vrapová hadica 2 ks, ND-poistka 3 ks, Hadica Pyrotex PES-R zásahová C 52 so sp. Al 20m 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
99.00 €
MŠ - dodávka montáž kuchynskej dosky, prah dverový 800x150, doska z DTD 1140x500 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter MICHŇÁK - OREX stolárstvo
234.00 €
Prefakturácia časti investície na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 19.4.2016 v súlade s § 663 a násl. Obč. zákonníkom Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
22990.00 €
DOBROPIS - opravná faktúra k faktúre č. 52161119 (165/16) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
-27588.00 €
OU - mobil Honoer 7 šedý + ZL SK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
386.00 €
Právne služby: 1. Dovolanie proti rozsudku OS Bratislva I, sp. zn. 10C/194/2014-99 zo dňa 22.6.2016, v právnej veci Obec Lipníky c/a MS SR, o náhradu škody; 2. súdny poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
215.00 €
Rozeta na dverovú vložku 3 sady, zástrč na dvojrídlové dvere 1 ks = do Domu smútku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Peter MICHŇÁK - OREX stolárstvo
29.52 €
Rozvoz materiálu po obci, sprej značkovací 500 ml., násada na lopatu, penetrak SAD 2802 1L, CEMIX Lepidlo štandard 25kg 2 ks, CEMIX Omietka jadrová hrubá 30kg 2 ks, CEMIX Omietka stuk vnútorný 2 ks, CEMIX Omietka št.vonkajšia jemná 30kg 1 ks, valček súprava 24cm, sieťka sklotext.FASTEX 145gx50bm 10m, Penetrla ALP 9kg 2 ks, Sada maliar. 8dielna 1 ks, Olej STIHL 1L 2T 1ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
151.25 €
OU - mobilné služby, 7/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.24 €
OU, MŠ - telefónne služby za 7/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.45 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 01.8.2016-31.08.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.06.2016-31.08.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
130.00 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.08.2016-31.10.2016, 1. - 31.8.2016 odb.miesto "KD" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
990.00 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.07.2016-31.07.2016 - vyúčtovanie za odberné miesto "KD" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-266.19 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK za obdobie: 7/2016, kód odpadu 200307 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
460.00 €
Poskytnuté služby, ktoré sú uvedené v Protokole o vykonaných činnostiach, súvisiace s vypracovaním relevantnej štúdie pre Obec Lipníky na základe objednávky č. 201620 zo dňa 21.7.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REAL STYLE, s.r.o.
700.00 €
Vývoz odpadu, 7/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 7/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.91 €
Predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ (11/2016-10/2017) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.8.2016-31.08.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
Prefakturácia časti investície na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 19.4.2016 v súlade s § 663 a násl. Obč. zákonníkom Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
27588.00 €
Za opravu a výmenu hlavného ističa na verejnom osvetlení v obci Lipníky (doprava, plošina, montáž a demontáž, poistky nožové 50A 6 ks, deonový istič 60A 1ks, spotrebný materiál) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Dušan Stredňak
308.16 €
DHZ - savica, hadice, spojka tlaková hadicová, spojka sacia (podľa objednávky č. 201619) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
431.00 €
OU, MŠ, DS - vodné od 9.4.16 do 20.7.16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.47 €
MŠ - za vykonané práce pri odstránení havarijného stavbu na budove Materskej školy Lipníky - oprava vodovodného potrubia a kanalizácie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
250.00 €
Plastové nádoby na komunálny odpad 120 l čierne - 20 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.6.16 - 30.6.16 za odberné miesto: KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-33.15 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov za II.Q 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Za realizáciu prvej, druhej a tretej časti verejného obstarávania elektrickej energie Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
157.80 €
Za realizáciu prvej, druhej a tretej časti verejného obstarávania zemného plynu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
372.59 €
OU - mobilné služby, 6/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.24 €
OU - 3 ks laserový toner HP CF283A, 1 ks laserový toner HP CE285A Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Daniela Gerlašinská - DANger
43.20 €
Správne poplatky za obdobie od 23.3.16 do 29.6.16 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
535.00 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 01.7.2016-31.07.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
OU - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.07.2016-30.09.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
340.00 €
za činnosť BOZP, OPPO a preventivára obce za mesiace 4,5,6/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace 4,5,6/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.7.2016-31.07.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
1 ks riedidlo S6006 1l, 1 ks rukavice mod. Roller, 3 ks platka na dušu, 2 ks demontáž z disku, 2 ks montáž na disk, 1 ks olej StihL 1l 2T. 1 ks olej PP90 1l, 1 ks páska lepiaca obojstranná, 2 ks skrutka vrat. 8x60 Zn, 2 ks podložka plochá 8,4 Zn d125, 2 ks matica M8 Zn Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
27.63 €
OU - 200 ks stravných lístkov 2016 po 3,20€/ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
647.68 €
OU, MŠ - telefónne služby za 6/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.01 €
Vývoz odpadu, 6/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
331.82 €
Vývoz odpadu, 6/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
161.71 €
Vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
161.71 €
Právne služby: účasť (právne zastupovanie) na pojednávaní OS Bratislava I., sp.zn. 10C/194/2014, Obec Lipníky proti MS SR, o náhradu škody, dňa 22.6.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
180.00 €
Vývoz odpadu - VOK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
260.42 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks zemiaky konzumné skoré 2g neprané; 4 ks kaleráb; 6,5 kg jablká červené II.tr.; 2 ks petržlen balený 300g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.07 €
Členský príspevok (mimoriadny) na zabezpečenie Stretnutia starostov a primátorov z príležitosti 25 rokov činnosti samosprávy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
200.00 €
Právne služby: Vyjadrenie sa k žalobe v právnej veci COOP Jednota Prešov, s.d. c/a Obec Lipníky, o určenie neplatnosti zrušenia dohody o urovnaní, sp. zn. 9C/189/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
90.00 €
OU - mobilné služby, 5/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.24 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.62 €
MŠ - tiredna kniha pre MŠ a špeciálne MŠ 3 ks, evidencia dochádzky detí MŠ 3 ks, osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ 30 ks, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie 30 ks, plán výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ 2 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
34.58 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 12 ks Integráčik tvar.sm. s vanilk.príchuťou 90g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.42 €
OU - vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.5.2016 - 31.05.2016, odberné miesto: KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-361.49 €
OU - 100 ks stravných lístkov 2016 po 3,20€/ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
OU, MŠ - telefónne služby za 5/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.84 €
OU -dodávka elektrickej energie na obd. 01.6.2016 - 30.6.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
107.00 €
OU - dodávka zemného plynu, 01.06.2016-30.06.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 1.6.2016-30.6.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 6 ks nápoj drobček citrón 1,5l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
11.78 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak; 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.11 €
Vývoz odpadu, 5/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.41 €
Vývoz odpadu, 5/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Právne služby - dovolanie sa neplatnosti dohody o urovnaní a podanie odvolania proti rozsudku OS v Prešove, sp. zn. 8Cb/71/2014 v právnej veci Obec Lipníky c/a COOP Jednota Prešov, o zaplatenie 3.888,14 € s príslušenstvom Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
180.00 €
Za vykonané vodárenské práce na budove č. 99 Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
1621.76 €
MŠ - knihy: Murko sa vracia, Alík a jazvec, Ryšavka, Stratený kľúčik Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Vítězslav FISCHER život a zdravie
27.50 €
Za výkon traktorbagra TEREX 880 - zemné a výkopové práce, úprava terénu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CRAWLER stavebná mechanizácia s.r.o.
100.80 €
OU - dodávka a distrib. elektrickej energie, 1.4.16-30.6.16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
999.00 €
Potraviny pre ŠJ: 20 ks mlieko polotučné 1 l tetrapak; 30 ks vajíčka L; 20 ks jogurt čokoládový 150g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
21.29 €
Potraviny pre ŠJ: 20,4 kg zemiaky konz. neskoré neprané; 4 ks kalerab; 1 kg zeler; 5,1 kg jablká červené II. tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.31 €
Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Jozef Vida
100.00 €
Struna 2,7 mm, poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
100.20 €
OU - mobilné služby, 4/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.24 €
Za vykonanie revízie el.inštalácií a el. zariadení v objekte MŠ, OcÚ, Domu smútku vrátane bleskozvodov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EKOSEM Stanislav Seman
550.00 €
Plastové okná, dvere, siete proti hmyzu do budovy predajne a reštaurácie s.č. 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: HESTA, spol. s r. o.
2980.90 €
Členské na rok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
23.90 €
Za pripojovací poplatok NN 5x25A na základe Zmluvy o pripojení žiadateľa do DS č. ZoP/2016/291 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
945.00 €
0,4 ks skrutka do dreva 6x60; 4 ks hmoždinky 12; 1 ks Olej PP90 1L; 3 hod. prevoz hliny - MŠ Lipníky; 8,6 t drva 16,32 kameň; 2 t drva 0-32 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
204.30 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak; 30 ks vajíčka L; 6 ks nápoj drobček malina 1,5 l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
11.98 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L, 10 kg múka výberová 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
12.19 €
Vývoz odpadu, 4/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
333.11 €
Vývoz odpadu, 4/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.03.2016-31.05.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
130.00 €
OU - vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.04.2016-30.04.2016, odberné miesto: KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
115.04 €
OU - dodávka a distrib. elektrickej energie, 1.4.16-30.6.16, odberné miesto: KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
340.00 €
OU, MŠ - telefónne služby za 4/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.52 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 1.5.2016-31.5.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
OU - 100 ks stravných lístkov 2016 po 3,20€/ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
5.34 €
Potraviny pre ŠJ: 20,9 kg zemiaky konz.neskoré neprané; 4,3 kg cibuľa; 3,5 kg mrkva; 1,7 kg petržlen; 3 ks kalerab Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.46 €
Vývoz odpadu - VOK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Odpady G&G Company s.r.o.
218.10 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.11 €
Za vykonávanie činnosti BOZP - BTS a PO pre OÚ, MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za 1.Q 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č. 292/2008 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace 1,2,3/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
MŠ - kontrola a čistenie komínov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV
25.00 €
Vyúčtovanie vodného za obdobie od 16.10.2015 do 19.01.2016 odb.miesto KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-42.44 €
OU - právne služby: účasť na pojednávaní na OS v Prešove, sp. zn. 8Cb/71/2014, v právnej veci Obec Lipníky c/a COOP Jednota Prešov, o zaplatenie 3888,14 Eur s prísl., dňa 5.4.2016; cestovné; stráta času Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
145.82 €
OU, MŠ - telefónne služby za 3/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.06 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2016, za prevádzku: verejný rozhlas Lipníky, Taľka, Podhrabina Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVGRAM
115.50 €
Zriadenie webovej aplikácie www.lipniky.sk Odb.: Obec Lipníky
Dod.: webex media, s.r.o.
378.00 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 19.5.2016 do 19.5.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31.90 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 30 ks vajíčka L; 10 ks pretlak paradajkový 115g; 10 ks hrášok v slanom náleve 210g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
17.45 €
OU - vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.3.2016 - 31.03.2016 odber.miesta KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
104.93 €
OU, MŠ - vodné od 13.1.2016 do 8.4.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
314.40 €
OU - mobilné služby, 3/2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
38.01 €
Potraviny pre ŠJ: 30 kg zemiaky; 15 kg jablká červené II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.38 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov za I.Q 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Potraviny pre ŠJ: 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
3.38 €
Vývoz odpadu, 3/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
161.25 €
Vývoz odpadu, 3/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 1.4.2016-30.4.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
Poradenská pomoc za I. kvartál 2016 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
OU - dodávka zemného plynu, 1.4.2016-30.04.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
MŠ - šk.pomôcky: 1 ks "Nájdi parkovacie miesto", 5 ks "Bublinkový vankúš", 1 ks "podsedáky emócie" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Promo system, s.r.o.
174.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné; 30 ks vajíčka L; 10 ks ryža guľatá 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
17.60 €
PRV 2014-2020 obce 7.4., štúdia uskutočniteľnosti/ odmena po podpise zmluvy - vyúčt.FA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
0.00 €
PRV 2014-2020 obce 7.4., vypracovanie ŽoNFP/ odmena po podpise zmluvy - vyúčt.FA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
0.00 €
1 ks CEMIX lepidlo flex. 25kg na dlažbu, 1 ks olej 1l; 1 ks lopata AL malá; 1 ks metla Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
18.60 €
Správne poplatky za obdobie od 1.1.2016 do 22.3.2016 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpoču uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
135.00 €
Správne poplatky za obdobie od 10.12.15 do 31.12.15 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
120.00 €
Za mzdy a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.1.2016 do 30.04.2016 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.1.2016 do 30.4.2016 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
Vývoz odpadu - VOK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Odpady G&G Company s.r.o.
210.04 €
Projektová dokumentácia pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
3150.00 €
Za dodané nálepky "FÚRA" na smetné nádoby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
54.00 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 25.4.2016 do 24.10.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné; 10 kg múka výberová Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.58 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné; 30 ks vajíčka L; 6 ks olej Venus slnečnicový 2l; 10 kg múka 00 Extra 1kg; 20 ks jogurt čokoládový 150g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
34.98 €
Potraviny pre ŠJ: 5 ks zemiakov sieť 5kg; 0,8 kg citróny II.tr.; 5,8 kg jablká červené II.tr. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
14.47 €
Voľby do NR SR - za pranie a žehlenie obrusov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martina Tabačková
34.65 €
Za prenájom vodného toku za rok 2016 na základe Nájomnej zmluvy č. 466/2010 - Z Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
OU - mobilné služby 2/16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
38.86 €
Update program.vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2016 - v16.01 (FA,IM,PU,EO,DA) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
166.56 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 10 ks cukor kryštál 1kg; 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.51 €
Potraviny pre ŠJ: 20 kg zemiaky konz.neskoré neprané; 3,1 kg cibuľa; 0,5 kg cesnak; 3 kg mrkva; 4 ks kaleráb Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
15.43 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.16 - 29.02.16, odb. miesto KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-152.37 €
OU, MŠ - telefónne služby za 2/16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.39 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 1.3.2016-31.3.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
Právne služby - účasť na pojednávaní v právnej veci Obec Lipníky c/a MS SR, o náhradu škody. Okresný súd Bratislava I., sp. zn. 10C/194/2014 dňa 29.2.2016 + cestovné (vlak I.tr. KE-BA a späť) + strata častu KE-BA a späť Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
214.56 €
OU - 100 ks stravných lístkov 2016 po 3,20€/ks + poplatok Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
OU - dodávka zemného plynu, 1.3.2016-31.03.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
Vývoz odpadu, 2/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu, 2/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
318.90 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 30 ks vajíčka L; 10 kg múka výberová; 12 ks výživa detská jablková; 10 ks pretlak paradajkový 210g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
24.34 €
Za tlač harmonogramov na rok 2016, 160 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
57.60 €
Výmena RTP PO pre budovu Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
57.07 €
Za vyhotovenie Bezpečnostného projetku na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Richard Krajčík
110.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 30 ks vajíčka L; 12 ks výživa jablková 190g; 10 ks hrášok v slanom náleve 210g Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
18.37 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 06.03.2016 do 05.03.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
155.86 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhladu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016, prevádzka: Obecný rozhlas Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, na rok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
224.11 €
OU - mobilné služby, 1/16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
38.01 €
VO - 4 ks Led Streed 28Watt,4000K,MW; 4 ks Led Streed 28Watt,4000K,MW; poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
647.99 €
PRV 2014-2020 obe 7.2., štúdia uskutočniteľnosti / odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
0.00 €
PRV 2014-2020 obce 7.2., vypracovanie ŽoNFP / odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
0.00 €
Prenájom za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
58.95 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.01.2016-29.02.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
130.00 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, 1.2.2016-29.2.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
387.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.2.2016-30.4.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
1244.00 €
OU, MŠ - telefónne služby za 1/16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.12 €
OU - programové vybavenie HLÁSENIE O VYÚČTOVANÍ DANE Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
58.80 €
Potraviny pre ŠJ: 20 ks mlieko polotučné 1l, 30 ks vajíčka L, 10 ks ryža guľatá 1 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
24.60 €
Potraviny pre ŠJ: 20 ks mlieko polotučné 1l tetrapak, 30 ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
15.67 €
Vývoz odpadu, 1/2016 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
162.30 €
Vývoz odpadu, 1/2016 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
OU - update programového vybaveia MZDY - v16.01 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Za účasť na pojednávaní dňa 21.1.2016 OS Prešov, Obec Lipníky proti COOP Jednota, s.d., Prešov o zaplatenie 3.888 Eur s prísl., sp.zn. 8Cb/71/14, cestovné KE-PO a späť, strata času KE-PO a späť Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
133.82 €
Vodné za obdobie 16.10.2015 - 19.01.2016, odberné miesto: MŠ, KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
136.76 €
Vodné za obdobie 16.10.2015 - 12.01.2016, odberné miesto: dom smútku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.57 €
Členské za rok 2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
78.04 €
PZP od 23.4.2016 do 22.4.2017, ŠKODA 706 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
171.02 €
Potraviny pre ŠJ: zemiaky konz.neskoré neprané 20 kg; mrkva 5 kg; citróny II.tr. 2,6 kg; kaleráb 4 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
16.42 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10 ks; uhorky 660g zamocké 8 ks; pretlak paradajkový 210g 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
19.69 €
Za polohopisné zameranie chodníka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: GP - 3, s.r.o.
720.00 €
PRV 2014-2020 obce 7.2., štúdia uskutočniteľnosti / odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
1075.20 €
Za vypracovanie ŽoNFP / odmena po podpise zmluvy (PRV 2014-2020 7.2 C) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
120.00 €
Dodávka zemného plynu, 01.01.2016-31.01.2016, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko plnotučné 1l 10 ks; vajíčka L 30 ks; cukor kryštál 1kg 10 ks; múka výberová 10 kg; soľ 1kg 12 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
21.31 €
Prenájom za obdobie 1.1.16-31.12.16 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
146.70 €
Odborné prehliadky v MŠ a OU Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET
319.70 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 20.1.16 do 20.1.17 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
260.41 €
Nájom pozemku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: COOP Jednota Prešov, s. d.
238.68 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov za IV.Q 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 za odberné miesto MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
9.54 €
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 za odberné miesto OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-1074.70 €
OU - mobilné služby, 12/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.00 €
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 za odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-66.37 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
149.22 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
38.62 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
57.17 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
358.07 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
218.86 €
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.15 - 31.12.15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
-280.00 €
Za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č 292/2008 Z.z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace október, november, december 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie BOZP -BTS a PO pre MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za IV. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Administratívne práce v súvislosti so spracovaním návrhu dokumentu "Program hodpodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lipníky na roky 2016-2023" pre účely posúdzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o posúdzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Vašej objednávky zo dňa 18.09.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Strategia Regio, s.r.o.
600.00 €
Poradenská pomoc za IV. kvartál 2015 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
Vývoz odpadu, 12/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu za 12/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
319.30 €
OU, MŠ - telefónne služby za 12/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.34 €
Oprava PC, VGA G-Force GT210, 1GB DDR3, PCle 1 ks, dopravné náklady Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZETTEC Ing. Vladimír Malata
71.80 €
HDD 1TB, Samsung M3, 2,5´´ est., USB3 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ZETTEC Ing. Vladimír Malata
66.00 €
Materiál k osvetleniu: 6ks výbojka H 125W E 27; 7 ks žiarivka 2 G 11 36 W; 3 ks žiarivka úsporná 10W E27; 5 ks žiarovka halog. 118mm/EMOS; 6 ks žiarivka 120cm/36W; 8 ks zásuvka 220V obyč. Anya; 2 ks spínač lustrový č. "5" Tesla Practik; 22bm kabel cyky 3x2,5; 35m kábel CY/1x1,5; 18bm kábel CYKY 3x1,5; 2 ks istič TDZ 1pB10A; 3 ks poistka nožová 40A; 1 ks stykač 25A/230V TR 1F1210; 1ks svietidlo 120cm 2x36W plast M Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
229.97 €
Stravné lístky 2016 po 3,20 € 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemkov Lipníky Taľka Odb.: Obec Lipníky
Dod.: GP - 3, s.r.o.
420.00 €
MŠ - destké obliečky 25 ks; detská plachta froté 135x55x3 25 ks; detský set vankúšik+perinka 2 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: EMI - Sabinov s.r.o.
342.50 €
Poistenie majetku od 17.1.2016 do 17.1.2017 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
105.86 €
Dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby /DRS/ "Výstavba chodníkov v obci Lipníky" v zmysle ZoD č. M 135/12/15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Prodosing, s.r.o.
1980.00 €
Piesok štrk 0-4 1,2 t; cement 42,5 N/25kg R Ma 2 q; práca s UNC 60 1 hod. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
66.80 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10 ks; vajíčka L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.94 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10 ks, vajíčka L 30 ks; múka 00 Estra 10 kg; hrášok v slanom náleve 210g 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
17.60 €
Potraviny pre ŠJ: Cibuľa 2,2 kg; mrkva 1,1 kg; petržlen 1,4 kg; zelér 2.5 kg; kaleráb 3 ks; zemiaky konzumné neskoré neprané 20 kg; banány 6,1 kg; mandarinky II.tr. 5,3 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
27.26 €
MŠ - šk.pomôcky: Vyskladaj obrázok 1 ks; Gombíková mozaika 1 ks; Vyšívanie+podložka 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Promo system, s.r.o.
80.00 €
Osvetľovací LED modul UFOLIT 16W do verejného osvetlenia 2 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: UP Agency s.r.o.
178.00 €
Trubica neon. 60cm 18W Tungsram 20 ks; Štartér 4-80W/4-22W 17 ks; výbojka H 125W E 27 ortuť. 1 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
51.86 €
Mzda a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20 % od 1.9.2015 do 31.12.2015 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.9.2015 do 31.12.2015 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
32.03 €
Správne poplatky za obdobie od 01.10.2015 do 09.12.2015 vo výške 100 % za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušannoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
390.00 €
PRV 2014-2020 obce 7.4., štúdia uskutočniteľnosti / odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
1075.20 €
PRV 2014-2020 obce 7.4., vypracovanie ŽoNFP / odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
120.00 €
VO - Led 2G11,15W,4500K 1950 lumenov 4 ks; Led Street 28W,4000K,MW 1 ks; poštovné a balné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: CITYLED s.r.o.
258.49 €
OU - mobil Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.87 €
OÚ, MŠ - telefónne služby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.05 €
Správne poplatky za obdobie od 01.08.2015 do 30.09.2015 vo výške 100 % za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušannoch na základe schváleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
140.00 €
Vývoz odpadu za 11/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu za 11/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
162.40 €
OcÚ - za dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
240.09 €
Dodávka a distribúcia plynu, obdobie 1.12.2015 - 31.12.2015 - odberné miesto OcÚ, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Predplatné Obecných novín rok 2016 od čísla 1 pod číslo 52 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
67.70 €
Dodávka a distribúcia plynu, obdobie 1.12.2015 - 31.12.2015 - odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
MŠ - šk.pomôcky: 1 ks voskovky v dreve FLOPPY; 3 ks pexeso L; 1 ks Kúzelné farby 4+; 1 ks Hledej a spojuj; 1 ks Hraní se zvířátky; 1 ks Zvířátka kolem nás + krabička; 1 ks 3D formičky malé; 1 ks Životní cyklus - včela; 1 ks Životní cyklus - motýľ; 1 ks Životní cyklus - mravenec; 1 ks Životní cyklus - žába; 1 ks Príběhové karty; 1 ks Magnetky samolepísi 30 ks; 1 ks XXL Edukační puzzle "Muj den"; 1 ks Přiřazovací puzzle roční období; 1 ks Čarodějná kuchyně; 1 ks Berušky; 1 ks Leze pavouk, leze vzhuru; 1 ks Čím budu - Puzzle Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
213.76 €
Potraviny pre ŠJ: zemiaky konzumné neprané siet 5kg 6 ks; jablká červené II.tr. 2,7 kg; zelér 2,4 kg; kaleráb 6 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
19.28 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10 ks; vajíčka L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.11 €
Za vykonanie audítorských služieb za účtovné obdobie 2014 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Lipka Marek
350.00 €
Za vykonané dezinsekčné práce v Dome smútku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Katica, KMK servis-združenie DERATEX
60.00 €
Stravné lístky 2016 po 3,20 Eur, 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 17.12.2015 do 17.12.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
68.25 €
Diár samosprávy 2016 - 2ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
13.30 €
OU - poistenie majetku, na obdobie od 04.12.2015 do 04.12.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
267.19 €
MŠ - šk.pomôcky:l kniha Zajko Hrajko a jeho kamaráti z farmy + 2 CD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MUSICA LITURGICA, s.r.o.
19.00 €
ŠJ - kancelárske potreby a tlačivá Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
68.15 €
MŠ - školské potreby Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠTEMPEĽ Miroslav
157.45 €
Potraviny pe ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 15 ks olej slnečnicový Gold Plus 1l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
23.64 €
Potraviny pre ŠJ: 4 bal. 5kg zemiakov, 2,5 kg cibula; 3,3 kg mrkva; 2,6 kg petržlen; 6 ks kaleráb; 1,1 kg cesnak; 5,1 kg pomaranče II.tr.; 4,2 kg mandarinky II.tr.; 2,8 kg kapusta čínska; 2,1 kg citróny II.tr.; 1,2 kg pór Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
35.11 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10 ks; vajíčka L 30 ks; múka výberová 10 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
13.18 €
MŠ - šk.pomôcky: CD BUMBARASA+poštovné Odb.: Obec Lipníky
Dod.: JELEN DRUMS, s.r.o.
10.99 €
Potraviny pre ŠJ: br.stehno b.k. 3,89kg; br.plece b.k. 2,82kg; kuracie prsia chladené 3,39kg; br.karé b.k. 2,46kg; hov.zadné b.k. 1,90kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
78.66 €
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s r.o.
84.00 €
OU - mobilné služby, 10/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.24 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 10 ks; kompót slivkový 8 ks; ryža guľatá 1kg 10 kg; pretlak paradajkový 210g 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
30.72 €
Dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 01.11.2015-31.01.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
1006.00 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.9.2015 - 30.11.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
128.00 €
Tlačivá - 5 bal. preukazu používateľa knižnice, 2 bal. evidenčných lístkov dokumentu, 100 ks evidenčných listov používateľa Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ŠEVT a.s.
54.64 €
OU, MŠ - telefónne služby za 10/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.02 €
Vývoz a likvidácia odpadu z VKK, kód odpadu: 170107 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
226.45 €
Vývoz odpadu za 10/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
320.20 €
Vývoz odpadu, 10/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l tetrapak 10 ks; vajíčka L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.94 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, obdobie 1.11.2015 - 30.11.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Dodávka zemného plynu, 1.11.2015 - 30.11.2015, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Za projekčné práce a inžiniersku činnosť na základe cenovej ponuky zo dňa 10.6.2015 na stavbu: "IBV LIPNÍKY" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MJ projekt s. r. o.
1680.00 €
Potraviny pre ŠJ: zemiaky 10 kg; cibuľa 4,3 kg; mrkva 3,1 kg; petržlen 1,4 kg; zeler 1,7 kg; kaleráb 4 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
12.66 €
Potraviny pre ŠJ: vajíčka L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
4.21 €
Za dodanie projektu na územné rozhodnutie na zákazke: "Miestna komunikácia, Lipníky-Taľka" Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Štefan Krištof - SK PROJEKT
650.00 €
OU, MŠ - vodné za obdobie 11.7.15-15.10.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
99.04 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 10 ks; vajíčka L 30 ks; cukor kryštál 10 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
15.70 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 10 ks; vajíčka L 30 ks; hrášok v slanom náleve 210g 10ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
13.52 €
Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Danka Tkáčová DM - SERVIS
34.00 €
OU - mobilné služby, 9/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.00 €
Za vykonané vodárenské práce - oprava vodovodného potrubia v budove obecného úradu Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
50.00 €
Riedislo S6006 1 ks; farba biela 1ks; primalex Kaštan 0,75l 2 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
18.90 €
Za prevedené práce: montáž, údržba a oprava drevených lavičiek, preliezok a kolotoča, mostového zábradlia Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martin Szuč Ťažba dreva
180.00 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov za III.Q 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Za odvoz a likvidáciu odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
118.85 €
Potraviny pre ŠJ: 4,08kg bravčové plece bez kosti; 2,32 kg hov.zadné bez kosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
36.36 €
Poradenská pomoc za III. kvartál 2015 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, obdobie 1.10.2015 - 31.10.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
OU, MŠ - telefónne služby za 9/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.02 €
Potraviny pre ŠJ: 4,69 kg bravč.stehno bez kosti; 3,32kg kuracie prsia chladené; 3,27kg bravčové karé bez kosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
59.04 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 10 kg múka výberová; 10 ks ryža guľatá, 30 ks vajíčka M Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
22.19 €
Vývoz odpadu za 9/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
161.85 €
Vývoz odpadu, 9/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č 292/2008 Z.z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 1.4.2015 za mesiace júl, august a september 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre Obecný úrad, MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za III.Q 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
75.00 €
Dodávka zemného plynu, 1.10.2015 - 31.10.2015, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 30 ks vajíčka M Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.11 €
Stravné lístky 2016 po 3,20 Eur, 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 30 ks vajíčka M Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.11 €
ŠJ - kalibrácia vlhkomera na vzduch, kalibrácia izbového teplomera, kalibrácia teplomera pre chladničku, kalibrácia teplomera pre mrazničku, kalibrácia vpichového teplomera Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Ivan Leško GAROMA
71.10 €
Plastové nádoby na komunálny odpad 120l, farba čierna, 20 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko polotučné 1l; 10 kg múka výberová; 10 kg múka 00 Extra; 15 ks pretlak paradajkový 200g A+Z; 30 ks vajíčka M Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
27.22 €
OU - mobilné služby, 8/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.48 €
OU - poistenie majetku, na obdobie 25.10.2015-24.04.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12.95 €
2 ks Skrutka do dreva 4,5x60 - bal10ks; 20 ks hmoždinky 8; 1 ks skrutkovač rovný 3,0x75; 1 ks skrutkovač rovný 4,0x100; 1 ks skrutkovač rovný 5,5x125; 3 ks spony na hadice 10-16 mm; 1 ks riedidlo S6006 1l; 2,5q cement 42,5N/25 kg; 1 ks kari rohož 20/20/5; 2,8t piesok štrk 0-32 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
87.43 €
Potraviny pre ŠJ: br.stehno b.k. 5,22 kg; br.plece bez kosti 4,96 kg; br.karé bez kosti 3,62 kg; kuracie prsia chladené VB 3,34 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
83.50 €
Potraviny pre ŠJ: vajička M 30 ks; soľ 12 kg; ryža guľatá 6 kg; hrášok v slanom náleve 210g 10 ks; olej Raciol 15l; cukor kryštál 10 kg; mlieko polotučné 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
46.50 €
OU, MŠ - telefónne služby za 8/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.02 €
OU - predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ (11/2015 - 10/2016) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.9.2015 - 30.09.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Dodávka zemného plynu, 1.9.2015 - 30.9.2015, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Vývoz odpadu, 8/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu za 8/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
162.45 €
Na základe nájomnej zmluvy č. 860468009-2-2015-NZP - prenájom nehnuteľnosti-pozemku v k.ú. Lipníky za obdobie 13.8.2015 - 31.12.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
52.15 €
Na základe Dohody o uznaní dlhu č. 860468009-2-2015 DUD v k. ú. Lipníky za obdobie od 5.6.2015 do 12.8.2015 - prenájom nehnuteľnosti-pozemku Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
25.53 €
Správne poplatky za obdobie od 01.06.2015 do 31.07.2015 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe schváleného rozpoočtu uznesením č. 5/2013 ( stavebné povolenie 2ks, kolaudačné rozhodnutie 1ks, iné 5ks) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
265.00 €
Za mzdu a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu vo výške 20% od 1.1.2015 do 31.8.2015 na základe uznesenia č. 4/2011, zvýšenie mzdy a odvodov referentke Stavebného úradu od 1.1.2015 do 31.8.2015 na základe uznesenia č. 11/2011 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
64.05 €
Schodok stavebného úradu za rok 2015 na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 podľa čl.5 bod.2 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
53.23 €
Geodetické práce na akcii: "Lipníky Taľka - cesta" - vytýčenie, zameranie polohopisu (geodetický eleborát) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: GP - 3, s.r.o.
360.00 €
Právne služby: právne stanovisko povinného k prebiehajúcej exekúcii, návrh povinného na zamiestnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na zastavenie exekúčneho konania, návrh na priznanie náhrady trov exekúčneho konania - to všetko vo veci COOP Jednota Prešov, s.d. c/a Obec Lipníky, o vymoženie uloženej povinnosti príslušenstva exekúcie, Okresný súd Prešov, sp.zn. 73Er/299/2014 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
318.60 €
Právne služby: nahliadnutie do súdnych spisov na OS v Prešove, cestovné náklady Košice-Prešov a späť, strata času Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
374.66 €
OU - mobilné služby, 7/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
26.00 €
Dodávka elektrickej energie, obdobie 1.8.2015-31.10.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
1006.00 €
OU, MŠ - dodávka zemného plynu, obdobie 1.8.2015 - 31.08.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
MŠ - vodné za obdobie od 11.4.2015 do 31.07.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
48.73 €
MŠ - dodávka a distribúcia elektriny, obdobie 1.6.2015 - 31.08.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
128.00 €
OU, MŠ - telefónne služby za 7/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.97 €
Dodávka zemného plynu, 1.8.2015 - 31.8.2015, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Vývoz odpadu, 7/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu za 7/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
319.30 €
Stravné lístky 2015 po 3,20 Eur, 100 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Oprava kosačky Jonsered LT 2223CMA2 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Taiš Rudolf HUSQVARNA - predaj a servis
70.40 €
Za prenájom JCB 4CX v termíne 16.7.2015 s PHM Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Enermat s.r.o.
84.00 €
Vodné za obdobie od 11.4.2015 do 10.7.2015, odberné miesto KD a DS Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
86.46 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Vývoz odpadu, 6/2015 - nebezpečný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu za 6/2015 - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
161.80 €
Poradenská pomoc za II. kvartál 2015 na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 26/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
120.00 €
OU - mobilné služby, 6/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.48 €
Doprava -prevozd dreva Lipníky-Kapušany-Lipníky, 1 ks plátka na dušu, 1 ks demontáž disku, 1 ks montáž na disk, 2 ks páska lep. všestr.použ.50mm/50m (oprava defektu na kosačke LT), fólia krycia 4x5m, štetec plochý Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
23.58 €
Vývoz odpadu kat. č. 200307 - objemný odpad z obce Lipníky a stiahnutie VOK Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Guman - Podnik služieb
296.62 €
Za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona MZ SR č 292/2008 Z.z. na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy zo d%na 1.4.2015 za mesiace april, máj, jún 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre Obecný úrad, Materskú školu Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z.z. na základe uzatvorenej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.9.2008 a dodatku č. 1 za II. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
Dodávka zemného plynu, 1.7.2015 - 31.7.2015, odberné miesto OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Dodávka zemného plynu, 1.7.2015 - 31.7.2015, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Členský príspevok na rok 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
23.65 €
OU, MŠ - telefónne služby za 6/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.02 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko polotučné 1l 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
5.72 €
Potraviny pre ŠJ: vajička L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
4.21 €
Správne poplatky za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2015 vo výške 100% za rozhodnutia vydané Stavebným úradom v Kapušanoch na základe scháleného rozpočtu uznesením č. 5/2013 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Obec Kapušany
840.00 €
Kontrola prenos HP 7ks, oprava HP P6 5ks, štítok kontroly 7ks, vypr.potvrdenie kontroly HP 1ks, kontrola hydrantov 1ks, tl.skúška hyd.hadíc 1ks, vypracovanie hydr.správy 1 ks, cestovné 50km Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ladislav KRIŠKO
88.90 €
Potraviny pre ŠJ: Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.11 €
Za právne služby: Návrh žalovaného na opravu chyby, výzva súdu na správne doručenie uznesenia KS v Prešove, vzor jednostranného zápočtu vzájomných pohľadávok, analýza obdržaného uznesenia KS v Prešove zo dňa 31.3.2015, to všetko v právnej veci COOP Jednota, s. d. Prešov proti Obec Lipníky, o zaplatenie 46471,48 Eur s prísl., sp. zn. 16C299/07 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
318.60 €
1 ks Fondo proti tráve 100 ml; 1ks Pripamlex plus 7,5kg; 1 ks struna 2,0mm, 15m; 1 ks riedidlo S6006 1l, 2 ks metla 300mm s násadou; 1 ks riedlodlo S6006 3l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
31.96 €
Dom smútku Lipniky - dezinfekcia Cloromyxom DT Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ján Katica, KMK servis-združenie DERATEX
60.00 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko 7dňové 1l 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
5.72 €
OU - mobilné služby, 5/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.72 €
Prenájom pozemkov na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP v k. ú. Lipníky za obdobie 13.5.2015 - 31.12.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
93.65 €
Prenájom pozemkov na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP v k. ú. Lipníky za obdobie 13.5.2015 - 31.12.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
37.63 €
Telefónne služby - OU, MŠ, 5/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.02 €
Dodávka plynu na obdobie od 1.6.2015 do 30.06.2015, odberné miesto OcÚ, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Dodávka plynu na obdobie od 1.6.2015 do 30.06.2015, odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Výzoz nebezpečného odpadu za obdobie 5/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Vývoz odpadu za máj 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
321.79 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko 7dňové 1l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
5.72 €
Potraviny pre ŠJ: 5,28 kg br.stehno bez kosti, 4,09 kg br.plece bez kosti, 3,01 kg br.karé bez kosti, 3,33 kg kuracie prsia chladené VB Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
76.39 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko 7dňové 1l 10 ks; vajička L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.50 €
Za vykonané údržbársko vodárenské práce Odb.: Obec Lipníky
Dod.: ELIAŠ Peter
30.00 €
OU - stravné lístky 2015, 100 ks po 3,20 € Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko 7dňové 1l 10 ks; vajička L 30 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
8.50 €
Poistenie majetku - od 19.5.15 do 19.5.16 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31.90 €
Dodávka a distribúcia elektriny na obdobie 01.03.2015 - 31.05.2015, odberné miesto MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
128.00 €
Dodávka plynu na obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015 pre odberné miesto OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Dodávka elektriny na obdobie 01.05.2015 - 31.07.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
1006.00 €
Za čistenie a kontrolu komínov v objekte MŠ, Lipníky 15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV
25.00 €
Dodávka plynu na obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015 pre odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Ťažba dreva podľa Zmluvy o dodaní služieb č. 12015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Martin Szuč Ťažba dreva
340.00 €
OU - mobil 4/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.00 €
Telefónne služby 4/15 - OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.92 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko 7dňové 1l tetrapac 10 ks; ryža guľatá 10 ks; pretlak paradajkový 115g 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.14 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov, za I.Q 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 4/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
162.25 €
Vývoz odpadov - nebezpečný odpad, 4/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
21.60 €
Potraviny pre ŠJ: br.stehno b.k. 5,05 kg; br.plece b.k. 4,14 kg; br. karé b.k. 3,54 kg; kuracie prsia chladevé VB 3,38 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
79.13 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko 7dňové 1l 10 ks; vajička L 60 ks; múka 00 Extra 1 kg 10kg; múka výberová 1kg 10kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
20.05 €
Spotreba vody za obdobie 09.01.2015 do 10.4.2015 - odb.miesto DS, MŠ, KD Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
102.18 €
E-mailový predaj Prešovského večerníka 4-12/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: PRIVATPRESS, s.r.o.
40.00 €
OU - mobil 3/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
36.24 €
Vývoz odpadu kat.č. 200307-objemný odpad Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Jozef Guman - Podnik služieb
766.39 €
Dodávka plynu na obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015 pre odberné miesto OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Telefónne služby 3/15 - OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.72 €
Poradenská pomoc za mesiac marec 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Alena GALBAVÁ
80.00 €
Vývoz odpadov - nebezpečný odpad, 3/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
64.80 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 3/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
321.29 €
Dodávka plynu na obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015 pre odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Za vykonávanie činnosti BOZP -BTS a PO pre MŠ Lipníky a plnenie úlohy preventivára obce Lipníky v zmysle vyhl. 314/2002 Z. z. na základe uzatvornej Mandatnej zmluvy zo dňa 30.09.2008 a dodatku č. 1 za I. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Andrej Švec - AURON
75.00 €
100 ks stravných lístkov 2015 po 3,20€ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Piesok zasypový - troska 0/4 - 4,3t; doprava do 4t; cement 325 II/R 25 kg 0,25q; práca s UNC 60 1 hod. Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
59.65 €
OU - čistenie a monitorovanie kanalizácie /v KD/ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MP KANAL SERVIS s.r.o.
224.94 €
Potraviny pre ŠJ: mlieko 7dňové 1l 10 ks Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
5.72 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Potraviny pre ŠJ: Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
12.70 €
Potraviny pre ŠJ: Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
13.04 €
Potraviny pre ŠJ: br. stehno b.k. 5,99kg; br. plece b.k. 6,41 kg; kuracie prsia chladené VB 3,29 kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
69.56 €
OU - mobil 2/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
37.04 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko 7dňové 1l; 30ks vajíčka L Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
9.11 €
Dodávka plynu na obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 pre odberné miesto OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
Dodávka plynu na obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 pre odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
Právne služby: konzultácie so súdnym znalcom o znení posudku 12/2008 v právnej veci COOP Jednota SD Prešov proti Obec Lipníky o zaplatenie 1.703.000,00 Sk, vedenej na Okresnom súde v Prešove, sp.zn. 16C299/2007, štúdium súdneho spisu na odvolacom súde - Krajskú súd Prešov - vo veci odvolacích podaní, konzultácia so starostom -podanie infomrácií Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Advokát Pirč, s.r.o.
318.60 €
Telefónne služby 2/15 - OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
71.00 €
Vývoz odpadov - zmesový komunálny odpad za 2/2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: FÚRA s.r.o.
162.90 €
VO - 3ks trubica 120c 36W neón, 8ks žiarivka 36W 2G11, 2ks výbojka H 125W E 27 ortuť., 4ks štartér 4-80W/4-22W, 1ks svietidlo TOR 1-100 GXTT006, 2 ks žiarovka E27 klasic Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ivana Javolková - MAX
63.59 €
Vývoz fek.odpadu (MŠ, OU) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MAZAD s.r.o.
24.00 €
Prenájom vodného toku za rok 2015 na základe nájomnej zmluvy č. 466/2010 - Z Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
Odhŕňanie snehu v obci Lipníky Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Kapušany
72.00 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko 7dňové 1l Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
5.72 €
Posypový materiál: drva 4-8 9,4t + doprava Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Javolko, s.r.o.
171.32 €
Update program. vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2015 -v15.01.; zoznam podsystémov: FA, IM, PU, EO, DA Odb.: Obec Lipníky
Dod.: IFOsoft v.o.s.
166.56 €
Poistenie majetku od 06.03.2015 do 05.03.2016 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
155.86 €
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipníky
Dod.: INPROST spol s r. o.
71.20 €
OU - mobilné služby 1/15 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
48.56 €
Potraviny pre ŠJ: 10 ks mlieko 7dňové 1l; 30 ks vajíčka L; 12 ks soľ 1kg Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MILK-AGRO spol. s r.o.
12.53 €
Dodávka elektriny na obdobie 01.01.2015 - 28.02.2015, odberné miesto MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
128.00 €
Dodávka zemného plynu na obdobie 01.02.2015-28.02.2015, odberné miesto OU, MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
593.00 €
100 ks stravných lístkov 2015 po 3,20€ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
323.98 €
Dodávka elektriny na obdobie 01.02.2015-30.04.2015 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
1006.00 €
Dodávka plynu na obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015 pre odberné miesto Lipníky 99 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
57.00 €
OU - mobilný telefón Sam.Gal. Style SM G357F šedý +ZL Odb.: Obec Lipníky
Dod.: O2 Slovaka, s.r.o.
189.00 €